မႏၲေလးတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လူေနထိုင္ခြင့္ပိတ္မည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အေပၚစီးကျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ႏုိင္လင္းေအာင္)

 မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း၌ အေဆာက္အအံုမ်ား     တည္ ေဆာက္ၿပီး  အခြန္ေဆာင္ျခင္း ပ်က္ကြက္ပါက    လူေနထုိင္ခြင့္ ပိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ား ဦးစီးဌာန (မႏၲေလး)မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အိမ္၊ အေဆာက္အအံုကို ေဆာက္ၿပီးေတာ့ အခြန္ေရွာင္ေန တဲ့အဖြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ဒီႏွစ္ မွာ မိပါလိမ့္မယ္။ စည္ပင္ကေန ျပည္တြင္းအခြန္ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ မပါရင္ ေပးလို႔မရေတာ့ဘူး။ ကန္ ထ႐ိုက္ကိုလည္း ေပးလို႔မရေတာ့ ဘူး။ အေဆာက္အအံုၿပီးသြားရင္ အခြန္ေဆာင္၊ မေဆာင္ရင္ လူေန ထိုုင္ခြင့္ပိတ္သြားမယ္၊ မေပးေတာ့ဘူး’’ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို  အခြန္ေကာက္ခံရာ၌ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္မွ သာ အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အက်ယ္အ ဝန္းတုိ႔ကို တြက္ခ်က္ကာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ ကန္ထ႐ိုက္အပ္ကာ အေဆာက္ အအံုမ်ားေဆာက္ျခင္း၊ မိမိေျမေပၚ၌    အခန္းအေပးအယူျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း    စသည့္ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ကို အခြန္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   သိရ သည္။ ‘‘အခြန္ထမ္းအတြက္ပါမနစ္နာေအာင္ အေဆာက္အအံုၿပီးမွ တြက္ၿပီးေတာ့ ေကာက္တာျဖစ္ပါ တယ္။ အခြန္ေပးရမယ့္ ကိစၥအား လံုး သက္တမ္းတိုးခြင့္အားလံုးက ျပည္တြင္းအခြန္ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ မပါရင္ ဘာမွေပးလို႔မရေတာ့ဘူး။ တစ္ခုခု ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမယ္ဆုိရင္ ဒီကုမၸဏီအခြန္ေဆာင္ထားလား၊ ျပည္တြင္းအခြန္ကို အရင္လွမ္း ေမးရတယ္။ အခြန္ဌာနရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာ ရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာပါ။ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ႀကီးၾကပ္ခရ တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဝင္ေငြခြန္ ေဆာင္ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ ဒီအ ေဆာက္အအံုကို ဘယ္ကေငြနဲ႔ ေဆာက္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ေငြျဖဴျပဆုိ တာကေတာ့ ေဆာက္ေပးဖို႔အပ္ တဲ့ အိမ္ရွင္နဲ႔ ဆုိင္တာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အင္ဂ်င္ နီယာခ သိန္း ၅၀ ရတယ္ဆုိရင္ အဲဒီအေပၚမွာ အခြန္ေဆာင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု CAD ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးဇင္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနအေနျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္းအ တြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး အခြန္မေဆာင္ျခင္းအ ေပၚ    စိစစ္မည့္အျပင္   အျခား ေသာ အခြန္မေဆာင္သည့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စိစစ္ ကာ လုပ္ငန္းသက္တမ္းတိုးခြင့္ ႏွင့္ ကုမၸဏီလိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ခြင့္မ်ား ရပ္နားရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။