သံုးလအတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္အေရးယူမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္မွ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရရွိ

စည္ပင္သာယာနယ္နိ မိတ္အတြင္းရွိ စည္းကမ္းမဲ့ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္မ်ားကို ယခုဘ႑ာႏွစ္ အစ ဧၿပီမွ ဇြန္လအထိ (သံုးလအ တြင္း) အေရးယူမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ေၾကးက်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္  စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ    သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

စည္းကမ္းမဲ့ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္မ်ားကို အေရးယူမႈ ယခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ၁၁၅ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ ေၾကး က်ပ္ ၅၁ သိန္းေက်ာ္၊ ေမလတြင္ ၂၆၅ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ ေၾကး က်ပ္ ၁၀၆  သိန္းေက်ာ္၊ ဇြန္လတြင္ ၂၂၃ ႀကိမ္   ရွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ေၾကးက်ပ္ ၈၃ သိန္းေက်ာ္ ရရွိိခဲ့ေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေရးဌာန  စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရ သည္။

အဆိုပါအေရးယူမႈ မွတ္ တမ္းမ်ားအရ မႏၲေလးစည္ပင္ နယ္နိမိတ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ေအာင္ေျမသာစံႏွင့္ခ်မ္းေအးသာ စံၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌     အေရးယူမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမဲ့ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈမ်ား၊ ေျမာင္းက်ဴး၊ ဆိုင္ေျမက်ဴးျခင္း မ်ားပါဝင္ေၾကင္း သိရသည္။

‘‘ေျမာင္းထဲကို စည္းကမ္း မဲ့ အညစ္အေၾကးေတြ၊ အမႈိက္ေတြ စြန္႔ပစ္တာေတြ အေရးယူတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အသံေၾကာင့္ျဖစ္ ေစ၊ အေရာင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တုန္ ခါမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အနံ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ ရင္ အေရးယူတယ္’’ ဟု သန္႔ရွင္း ေရးဌာနဌာနမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္ ကရွင္းျပသည္။

စည္းကမ္းမဲ့ႏွင့္လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္မ်ားကို ဌာနက အေရးယူမႈအ ျဖစ္ ဒဏ္ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းမွ ငါးေသာင္းအထိ ဒဏ္႐ိုက္အေရး ယူၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ တရား စြဲအေရးယူမႈမ်ားတြင္ ဒဏ္ေငြ ၂၀,၀၀၀က်ပ္မွ ၅၀၀,၀၀၀အထိ၊ ေထာင္ဒဏ္တစ္လမွ ၂ ႏွစ္အထိ အေရးယူ၍ရေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘အေရးယူမႈက  တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္နွစ္ က်မသြားဘဲ တက္ လာေနတယ္။ ၿမိဳ႕ေနလူထုက စည္းကမ္းရွိလာမယ္ဆိုရင္ ဒဏ္ ေၾကးရတာနဲ႔ အေရးယူမႈေတြ နည္းလာပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ စည္းကမ္း ရွိေစခ်င္တာပါ။ အေရးမယူခ်င္ပါ ဘူး’’ ဟု ဦးစိုးတင့္ေအာင္ကေျပာ သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးစည္ပင္နယ္နိမိတ္အ တြင္း စည္းကမ္းမဲ့ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္မ်ားကို အေရးယူမႈ ၂,၇၃၀ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သိန္း ၁,၁၀၀ ေက်ာ္ (၁၁၇,၇၀-၅,၀၀၀ က်ပ္) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေရးဌာန စာရင္းမွတ္ တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။