အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ ဖ်က္လုိက္တဲ့ ကင္မ္ယူဂ်င္

 ေတာင္ကုိရီးယားအဆို ေတာ္ ကင္မ္ယူဂ်င္ (အႏုပညာအ မည္ UEE) သည္ ၎၏ လူမႈမီဒီ ယာအင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကို ဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။

ယမန္ေန႔က ကင္မ္ယူဂ်င္ သည္ အဆိုေတာ္ ကန္နမ္ႏွင့္ ခ်စ္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္  ကင္မ္ ယူဂ်င္ကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ တုိက္ခုိက္ေျပာဆုိမႈမ်ား ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကင္မ္ယူဂ်င္ႏွင့္ ကန္နမ္တို႔ႏွစ္ဦး ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္သည္ဆုိေသာ သ တင္းမ်ား ပထဆံုးအႀကိမ္ ထြက္ ေပၚလာစဥ္က ျငင္းဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုင္းမွသာ အတည္ ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္အ သံုးျပဳသူမ်ားက ကင္မ္ယူဂ်င္ကို တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ အင္ စတာဂရမ္အေကာင့္ကို ဖ်က္ပစ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

-Ref:allkpop

Top News