ေရာဂါျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူ တစ္ဦး၏ ေသဆံုးခြင့္ ေတာင္းခံမႈကို ၿဗိတိန္ တရား႐ံုးတြင္ ၾကားနာမႈစတင္

ၿဗိတိန္တြင္ ျပင္းထန္စြာ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရသူ တစ္ဦး၏ ေသဆံုးခြင့္ ေတာင္းခံမႈကို ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ တရား႐ံုး၌ စတင္ၾကားနာေနေၾကာင္း သိရသည္။


ၿဗိတိန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ျပင္းထန္သည့္ အာ႐ံုေၾကာေရာဂါတစ္ခု ခံစားေနရသည့္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ႏိုဝယ္လ္ကြန္းေဝး၏ ဆႏၵႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ကြန္းေဝး၏ က်န္းမာေရးမွာ ေ႐ွ႕ဆက္၍လည္း ပိုမိုဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းသြားရန္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

၎က လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ မိမိခ်စ္ခင္သူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ခံစားမိေၾကာင္း၊ စိတ္ပိုင္းေရာ ႐ုပ္ပိုင္းပါ ဆိုးရြားစြာ ယိုယြင္းေနမည့္ အနာဂတ္တြင္ ဖုတ္ေကာင္တစ္ေကာင္သဖြယ္ ရွင္သန္ေနရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ တရား႐ံုး၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ၎၏ ဆႏၵကို ကူညီျဖည့္ဆည္းသည့္ မည္သည့္ဆရာဝန္မဆို ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္မွ် ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ရွ႐ူးဘာရီတြင္ ေနထုိင္သည့္ ကြန္းေဝးက “ေနာက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္က ေျခလက္အားလံုး အေၾကာေသသြားေတာ့မွာ။ ကိုယ့္စိတ္၀ိညာဉ္က ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ထဲ ပိတ္မိေနသလိုမ်ိဳးေပါ့ေလ။ ငရဲဘံုမွာ သက္ရွိထင္ရွား က်ေရာက္ေနတာမ်ိဳး။ ဒီအေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုမွ လက္မခံခ်င္ဘူး”ဟု BBCႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ကြန္းေဝးသည္ ယခင္က က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ အၿငိမ္းစား တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Motor Neurone Diseaseေခၚ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဆိုင္ရာ ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါတစ္မိ်ဳးက ၎၏ ႂကြက္သားမ်ား သန္စြမ္းမႈကို ယုတ္ေလ်ာ့ ပ်က္စီးသြားေစသည္။ ယခုအခါ ကြန္းေဝးသည္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့သလို အသက္႐ွဴရန္ အတြက္လည္း စက္အေထာက္အပံ့ လိုအပ္ေနသည္။ ေရာဂါအေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာပါက ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ပိတ္မိေနသည့္ ဘဝမ်ိဳး ေရာက္သြားမည္ကို အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကြန္းေဝးက ဝန္ခံခဲ့သည္။

ကြန္းေဝးမွာ အလြန္ အားနည္းေနသျဖင့္ တရားခြင္သို႔ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ၎၏ ေ႐ွ႕ေနမ်ားက ကြန္းေဝးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေသဆံုးရန္ အခြင့္အေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ကြန္းေဝး၏ ဆႏၵကို Dignity in Dyingဆိုသည့္ Campaignအဖြဲ႕ တစ္ခုကလည္း ေထာက္ခံထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အလားတူ ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားမႈမ်ိဳး လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးၿပီး ထုိအခ်ိန္တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ေသဆံုးခြင့္ ေတာင္းခံမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝးလ္စ္တို႔တြင္ ဆိုးရြားစြာ နာမက်န္း ျဖစ္ေနသူမ်ားကို ေသဆံုးခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနက နာမက်န္း ျဖစ္ေနသူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားအျပားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ကြန္းေဝး၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တရားခြင္တြင္ အခ်ိန္ေလးရက္ၾကာမွ် ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC

Top News