မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း တုိင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ရွိ

၂၀၁၇ မတ္လအတြင္းက မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သႏၲာလႈိင္)

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံ စာမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အ တြင္း တုိင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


လႊတ္ေတာ္တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာမ်ား ေလ့လာသံုး သပ္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း သည့္ အခ်ိန္ကစ၍ (၂၀၁၆ မတ္ လမွ ၂၀၁၇ ဇြန္လကုန္အထိ) ျပည္သူလူထုထံမွ စာျဖင့္ေရးသားေပးပုိ႔သည့္ တုိင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ထိုတုိင္ၾကားစာ မ်ား ထဲတြင္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အေရးယူ ေပးရန္ တုိင္ၾကားသည့္စာအမ်ား ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆုိ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုက္႐ိုက္ တုိင္ၾကားတဲ့ တုိင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ တုိင္ၾကား စာေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျမျပင္ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးလို႔ရတဲ့ ကိစၥ ေတြကို ေကာ္မတီအဖြဲ႕က ေျမျပင္ အထိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္တယ္။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားဆံုးကေျမယာကိစၥ အမ်ားဆံုးပါပဲ။ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ ကိစၥေတြကို အစိုးရဘက္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးတာေတြရွိတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

တုိင္ၾကားစာ ေကာ္မတီအ ေနျဖင့္ တုိင္ၾကားစာ ၅၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္ကို ေျဖရွင္းၿပီး ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္ကာ က်န္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ ျပန္စာမ်ား ကို ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီက မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ အစီရင္ ခံစာ၌ ေရးသားထားသည္။

တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ ေမ လကုန္အထိ အစိုးရဌာနသို႔ အ ေၾကာင္းၾကားေသာစာ၊ လႊဲေျပာင္းစာ ၁၃၇ ေစာင္၊ အစိုးရဌာနက ျပန္ၾကားစာ ၆၁ ေစာင္၊ ကိုယ္စား လွယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းစာ ၃၂ ေစာင္၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသို႔ အေၾကာင္း ၾကားစာ၊ လႊဲေျပာင္းစာ ၅၃ ေစာင္၊ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ျပန္လည္တင္ ျပစာ ၂၂ ေစာင္၊ အဂတိတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔စာ ႏွစ္ ေစာင္ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၂၅ မႈရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တိုင္ ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဥပေဒအႀကံ ျပဳ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာ ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ ေရးေကာ္မတီ၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၊ လႊတ္ ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္ ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီေျခာက္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

More in Politics Section

Top News