ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ အလုပ္ထုတ္သည့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္ကုိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အမႈဖြင့္

အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားက ထိုင္းအလုပ္သမား႐ံုးသို႔ လာေရာက္တိုင္ၾကားေနစဥ္( ဓာတ္ပုံ-ရဲမင္း)

 ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္ကို ျမန္မာလုပ္သားမ်ား က အမႈဖြင့္သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ထုိင္းႏုိင္ငံ စမြတ္ဆာခြန္ခ႐ုိင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာလုပ္သား ၈၀ ေက်ာ္ ကို ပင္လယ္စာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမွ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္လုိက္ေၾကာင္း အဆုိပါ အလုပ္သမားအေရးအား ကူညီေပးေနေသာ AAC  မဟာမိတ္အဖဲြ႕မွ ကိုရဲမင္းကေျပာသည္။

‘‘ခ်က္ခ်င္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ထုိင္းအလုပ္သမား႐ုံးမွာ အမႈ ဖြင့္တုိင္ၾကားေပးခဲ့တာပါ။ အလုပ္သမား႐ုံးက အလုပ္႐ုံသူေဌးကို ဆင့္ေခၚတာ မလာဘူး။ ဘာမွအေၾကာင္းမၾကားဘဲ ထုတ္လုိက္တာ’’ဟု ကိုရဲမင္းက ေျပာသည္။


အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ တရား ၀င္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္႐ုံတြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေန ေၾကာင္း ကိုရဲမင္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

 အဆုိပါ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားသည္ ယင္းစက္႐ုံတြင္ ကိုးႏွစ္ခန္႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္ က အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ မွ ထုတ္ပယ္ပါက တစ္လႀကိဳတင္ အသိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုတ္ ပယ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားသည္ ျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ အလုပ္ မွ ထုတ္ပယ္ခံရပါက လုပ္သက္ ႏွစ္အလုိက္ နစ္နာေၾကးမ်ား ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္း ထုိင္း ေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအ ေရး ကူညီေပးေနေသာ ေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကြန္ရက္ MWRN ဥကၠ႒ဦးစိန္ေဌး က ေျပာသည္။

ထုိင္းအစိုးရက တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ တြင္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တရားမ၀င္ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ျခားသားမ်ားကို ဇြန္လ ၂၂ ရက္ က စတင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္စိုးသျဖင့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ကစ၍ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္ လာေနသည္။

ေနရပ္သို႔ ျပန္လာလိုေသာ္ လည္း ထုိင္းအလုပ္ရွင္မ်ားက လုပ္အားခမေပးသျဖင့္ အခက္ အခဲမ်ားႀကံဳကာ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ယခုရက္ပိုင္း၌ မၾကာခဏႀကံဳ ေနေၾကာင္း ထုိင္းေရာက္ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားအေရး ကူညီေပး ေနေသာ ျမန္မာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား က ေျပာသည္။ ထုိင္းေရာက္တ ရားမ၀င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အသစ္ထုတ္ျပန္ထား သည့္ နည္းဥပေဒကို ရက္ေပါင္း ၁၈၀ (ေျခာက္လ) အထိ ဆုိင္းငံ့ ရန္ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ထားသည္။

ထုိင္းအစုိးရသည္ တရားမ၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ေန ေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေရး စိစစ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ထုိင္းအစိုးရက ႏုိင္ငံတစ္၀န္းစိစစ္ေရးစင္တာ ၉၉ ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။