နယ္စပ္ဂိတ္သံုးခုမွ တင္သြင္းေနသည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြး စစ္ေဆးမည္

 နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း သံုးခုမွ တင္သြင္း ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အစား အေသာက္မ်ား၏ အရည္အေသြး မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စား သံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦး က ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္း ၁၇ ခုရွိေသာ္ လည္း အဆိုပါဂိတ္မ်ားမွ တင္ သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားသည္ လိုင္ စင္ေလွ်ာက္ထားကာ တင္သြင္း ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ အေရအတြက္ မွန္ ကန္မႈရွိ၊ မရွိသာ စစ္ေဆးေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘အဲဒီေနရာေတြက ထိ ေရာက္ေအာင္ မစစ္ေဆးႏုိင္ေသး ဘူး။ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္လုိင္စင္ရွိ၊ မရွိပဲ စစ္ေဆးႏုိင္တာ။ စီးပြား ကူးသန္းက လိုင္စင္ကိုစစ္တယ္။ အေကာက္ခြန္က အေရအတြက္ ကိုစစ္တယ္။ အရည္အေသြးကို စစ္ဖို႔ လိုေပမယ့္ တိတိက်က် စစ္ ေဆးႏုိင္တာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္ဂိတ္သံုးခုမွာ အရည္ အေသြးစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ ေဆာင္သြားမယ္’’ဟု ဦးလွေမာ္ဦး ကဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိကနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္ျဖစ္ သည့္ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိက ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းျဖစ္သည့္ ျမဝတီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္ သြယ္မႈျပဳလုပ္သည့္ တမူးနယ္ စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတို႔တြင္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ မည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ဒီလို စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုစားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထား တယ္။ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ မယ္။ အခု နယ္စပ္ဂိတ္ေတြမွာ စစ္ေဆးေပမယ့္ ေတြ႕ရင္ ပစၥည္း သိမ္းပညာေပးတာေလာက္ပဲ လုပ္လို႔ရတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္လို႔မရေသး ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒထြက္လာ တာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္’’ဟု ဦးလွေမာ္ဦးက ေျပာသည္။

စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒသည္ ၂၀၁၄ ကထြက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒလိုအပ္ ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း၊ နည္းဥပေဒ မထြက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရး ယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ပညာေပး အဆင့္ျဖင့္သာ ရပ္တန္႔ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ကာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ံုးသို႔ တင္ျပထားၿပီး ၂၀၁၈ အတြင္း စားသံုးသူကာကြယ္ေပး ေရးနည္းဥပေဒတစ္ခု ထြက္ရွိလာ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဦးလွေမာ္က ဆိုသည္။

ဥပေဒထြက္လာသည့္အခ်ိန္ တြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စားေသာက္ကုန္စစ္ေဆးျခင္း၊ အီ လက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၏ ခိုင္ခံ့မႈကို စစ္ေဆး ႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပး ေနေၾကာင္း သိရသည္။