သဘာဝေဘး၏ ႏွစ္ဆက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ေအာက္ဝယ္...

ႏွိပ္စက္ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ သဘာ၀ေဘးကို ရင္ဆိုင္ရန္ အစိုးရတြင္ မူ၀ါဒေကာင္းတစ္ရပ္ရွိရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ရွိစုမဲ့စုေငြကို စုေဆာင္းကာ တည္ေဆာက္ထားေသာ သစ္သားအိမ္ႀကီးကို ဘဝတူ ေက်းရြာသား မ်ား အကူအညီျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီး ၿဖိဳ ခ်လိုက္ရၿပီးေနာက္ ဦးလွေငြတစ္ ေယာက္ မိသားစုေရွ႕ေရးကို ေတြး ကာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေန သည္။

ေဒသထြက္ သစ္႐ိုင္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာက အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ေျခတံရွည္အိမ္ႀကီးကို သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ မျပည့္မီမွာပင္ ဦးလွေငြကိုယ္တိုင္ ဦး ေဆာင္ကာ ဖ်က္ခ်လိုက္ရျခင္းျဖစ္ သည္။ အိမ္တိုင္မ်ားႏွင့္ သစ္တို သစ္စမ်ား၊ အနည္းငယ္သာရွိ ေသာ အိမ္တြင္းပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အိမ္ေဘးတြင္ စုပံုထားရကာ ၎ႏွင့္အတူ မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုး ေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္၌ ခိုကပ္ေနရသည္။ လယ္ယာသံုး ကြၽဲႏွင့္ႏြားမ်ားအတြက္ ထားစရာ ေနရာမရွိ၍ ေရထဲသို႔ သစ္ကုိင္း မ်ားကိုခုတ္ခ်ကာ ယင္းသစ္ကိုင္းမ်ားကိုစုစည္း၍ ကြၽဲႏွင့္ႏြား အိမ္ ေမြးတိရစၧာန္မ်ားကို တင္ထားရသည္။

မိမိပိုင္အိမ္ကို ကိုယ္တိုင္ၿဖိဳခ်လိုက္ရကာ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ေနထိုင္ေနရေသာ ဦးလွေငြ ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို အိမ္ေျခမဲ့ ဘဝသို႔ ေရာက္ေစသည့္ တရားခံသည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္၌ လဝက္ခန္႔ၾကာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရျဖစ္သည္။

အသက္ (၆၀) အရြယ္အိမ္ေထာင္ဦးစီးဦးလွေငြက ‘‘ကိုယ္ေနတဲ့ အိမ္ကို ၿဖိဳခ်ၿပီး ေရေဘးလြတ္ရာကို ေျပးရတာ။ ေတာ္ေတာ္ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတယ္။ ေရျပန္က် ရင္ေနေရးအတြက္ တစ္ကျပန္စရ ဦးမယ္’’ ဟု ညည္းတြားသည္။

ဦးလွေငြသည္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္နီ ေက်းရြာမွျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္အ ေနာက္ဘက္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အ ေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိေန ေသာယင္းေဒသသည္ ယခုလိုေရ ႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ ကာလေရာက္ လာပါကေဒသခံမ်ား မ်က္ကလူး ဆန္ပ်ာေျပးၾကလႊားၾကရသည္။ ဦးလွေငြကဲ့သို႔ပင္ ျမစ္ကမ္းေဘး တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာက်န္ေဒသခံ အခ်ိဳ႕လည္း မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ကာေရေဘး လြတ္ရာတိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေနအိမ္ ၂၀ ေက်ာ္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿဖိဳဖ်က္လိုက္ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳး မ်ားေနအိမ္၌ ယာယီေနထိုင္ၾကရသည္။

ယခုအႀကိမ္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ေရ ေဘးကို သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ဆိုးရြားစြာ ရင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနအိမ္ၿဖိဳဖ်က္လိုက္ရေသာ ဇရပ္နီေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ကလည္း ျမစ္ ေရတက္လာၿပီးေနာက္ကမ္းေဘး ေနရာမ်ားကို ေရတိုက္စားရာ ဇရပ္နီေက်းရြာမွ အိမ္ ၃၀ ခန္႔ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ ရသည္။

‘‘ေရဝင္လာလို႔ မႏွစ္ကလည္းကမ္းၿပိဳတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း ၿပိဳ တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစုေဆာင္းထားသ မွ် ကုန္တယ္။ သမင္ေမြးရင္း က်ား စားရင္း အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္’’

ဟု ဇရပ္နီေက်းရြာေဒသခံဦးေက်ာ္ က စိတ္ပ်က္စြာညည္းညဴသည္။

လက္ရွိကာလ၌ ေရေဘး သင့္ေဒသမ်ားရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနေသာ ေရေဘးသင့္သူအမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ေရလြတ္ရာ တာေပါင္မ်ားေပၚတြင္ ယာယီတဲထုိးကာ မုိးသဲသဲမဲမဲ ေအာက္၌ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ရလုိရျငား ေမွ်ာ္ေနသူမ်ားကုိ ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။

လက္ရွိေရေဘးကာလ၏ အ စက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယေရႀကီး ကာ လ ဇူလုိင္အတြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ကမ္း ေဘးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စုိးရိမ္ေရမွတ္ အထက္သုိ႔ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းျမင့္ တက္လာခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွ ယခုေဆာင္းပါးေရးေနခ်ိန္ ဇူလုိင္၁၇ ရက္အတြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္း ေဘးေဒသမ်ားမွ လူဦးေရ ရွစ္ ေသာင္းခန္႔ ေရေဘးရင္ဆုိုင္ခဲ့ရ ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္မွ ဆင္းလာေသာ ေရမ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ကာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ မႈျဖစ္ေပၚေနသည္။ လတ္တ ေလာတြင္ ျမစ္ႀကီးမ်ား စုိးရိမ္ေရ မွတ္အထက္ ေရာက္ေနသလုိ ေနရာကြက္ မုိးေကာင္းေနျပန္၍ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေဒသ ပုိမုိမ်ားျပား လာႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတိေပးထားသည္။

‘‘အရင္တုန္းကေတာ့ ေရ ေဘးက သုံးႏွစ္နဲ႔ေလးႏွစ္ကုိတစ္ ႀကိမ္ေလာက္ရင္ဆုိင္ရတာ။ အခု ဆုိ ၂၀၁၅ ကေနစၿပီး ဆက္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။  ၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၁၆ ရယ္ အခုဆုိ ၂၀၁၇။ ဆုိ ေတာ့ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ရွိေနၿပီ’’ ဟု မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္မုိးဦးက ေျပာသည္။


မေကြးတိုင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာ ေရလႊမ္းမုိးေနသည္ကို ၂၀၁၆ မုိးရာသီက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ တြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ဒုတိ ယ အဆိုးရြားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခ ထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္သည္။

၂၀၀၀ ေနာက္ပုိင္းကာလ မ်ားတြင္ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအ တာျဖင့္ ေရေဘးရင္ဆုိင္ရျခင္းျဖစ္ ကာ ၂၀၀၄၊၂၀၀၇ႏွင့္ ၂၀၁၁ မ်ား၌ ဆုိးရြားေသာ ေရေဘးရင္ဆုိင္ ခဲ့ရေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလ ေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွတ္ တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္၊ ဩဂုတ္ႏွင့္ေအာက္ တုိဘာတို႔တြင္ ေရေဘးအဆုိးရြား ဆုံးရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ယင္းကာလ၌အစုိးရက သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ ရာေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ရ သည္။

၂၀၁၅ အတြင္း အဆုိးရြားဆုံး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ တစ္ ေန႔တည္း လူကုိးဦးေသဆုံးကာရွမ္း ျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕၌ ေရတုိက္ စားျခင္းခံရေသာ တံတားတစ္စင္း က်ိဳးက်မႈေၾကာင့္ လူသုံးဦးေသဆုံး မႈ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္က တစ္ခ်ိန္ တည္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရေဘးေၾကာင့္ တစ္ေန႔တည္း လူ ၁၁ ဦးေသဆုံးခဲ့သည့္ ယင္းျဖစ္ ရပ္က ေရေဘး၏ ဆုိးရြားမႈကုိျမင္ သာေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၅အတြင္း  ေရေဘးကာလတြင္ ခ်င္း၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုုင္း တုိင္းေဒသႀကီးတို႔ကုိ သဘာ၀ ေဘး က်ေရာက္ရာေဒသအျဖစ္ အစုိးရက ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ မုိးရာသီကာလတြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ေလးသိန္းခန္႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရ ေဘးရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ေသဆုံးသူလူ ဦးေရ ၁၄၀ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္အေကာင္ေရ ေသာင္း ခ်ီေသဆုံးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေရေဘး၏ လက္ သည္တရားခံသည္ ယခုကာလျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တူညီေနသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္ကာ ျမစ္ကမ္းေဘးေဒသမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု လက္ရွိတြင္ ျမစ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္ျမစ္တို႔ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္တြင္ ေရာက္ရွိေနကာ ေဒသတြင္း အျခားျမစ္မ်ားလည္း ေရတိုးေနေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိေရေဘးရင္ဆုိင္ေနရ ေသာ ေဒသမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေနသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းေဒသမွ စတင္စီးဆင္းလာကာ ေရစႀကိဳႏွင့္ ေျမာင္ၿမိဳ႕အနီးမွျဖတ္ကာ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ သက္ဆုိးရွည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မႏၲေလး၊ မေကြးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ျမစ္ကမ္းေဘးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေရေဘးအႏၲရာယ္၏ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

၂၀၁၆ ေရေဘးကာလက ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ဆိုးရြားစြာရင္ဆုိင္ ခဲ့ရေသာ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရစတင္၀င္ေရာက္ေနကာ ေရ ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစုိးရအေနျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ထားေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက သတင္းစကားပါးသည္။


မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာ ေရလႊမ္းမိုးေနသည္ကို ၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Tin Shwe)

ဇူလိုင္လ အေစာပိုင္းက ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ၀င္ေရာက္၍ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးက ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား၏ အက်ပ္အတည္းကို ယခုလို ေျပာဆုိသည္။ ‘‘ျမစ္ကမ္းပါးေရတိုက္စားလို႔ အိမ္ပ်က္သြားတာ။ ကၽြဲ၊ ႏြားတိရစၧာန္ေတြ အခ်ိိန္မီ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္လို႔ ေသေက်ပ်က္ စီးဆံုး႐ႈံးရတာ။ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္တာ။ ေရႀကီး ခ်ိန္ၾကာလာရင္ စပါးရွိေပမယ့္ ဆန္ျဖဴျပတ္လပ္လာလို႔ စားေရး ေသာက္ေရး ခက္ခဲလာတာ။ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရပ္ဆုိင္းသြားလို႔ ေန႔စားအလုပ္သမား ျပည္သူေတြဆုိ စားစရာျပတ္လပ္လာတာ။ မမာမက်န္းအျဖစ္ မ်ားလာတာ စတဲ့ ေရေဘးဒုကၡကုိ ႀကံဳၾကရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ၿပီး သြားလာဆက္သြယ္ေရးေတြ ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ တစ္ပတ္ထက္ပိုလာရင္ ေရေဘးဒုကၡစသင့္လာပါၿပီ’’

ကေလး၀ၿမိဳ႕ လမ္းေၾကာင္း မွန္စာေပႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မွ ေဒၚအိအိခုိင္က ေရေဘးကာလတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ ေရာက္သူမ်ားသာ ေထာက္ပံ့မႈရ ၿပီး ေရ၀င္ေသာ္လည္း ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာမသြားသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့မႈမရ၍ ေရေဘးက်ေရာက္ရာ ေဒသမ်ား၌ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲႀကီးမားစြာရွိေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခိုင္ ခုိင္ဦးက ‘‘ေရေဘးသင့္ေဒသေတြ မွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမသြားဘဲ အိမ္ထဲေနၾကတ့ဲလူေတြလည္း ဒုကၡ ေရာက္တာပဲ။ တကယ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေတြကို အိမ္အေရာက္အကူအညီေပးသင့္တယ္။ ၁၀ရက္ ေလာက္ေရနစ္တဲ့အိမ္ေတြဆုိ အလုပ္မလုပ္ရဘူး။ အေျခခံလူတန္း စားေတြမွာရွိတာ ေပါင္ႏွံစားၾကရ တယ္။ တခ်ိဳ႕သူတို႔ိအိမ္ေလးေတြ ေမ်ာပါသြားမွာစိုးလို႔ အိမ္အနီးအနားမွာပဲ ေနၾကတယ္’’ဟု ဆုိ သည္။

ဒုတိယ ေရႀကီးကာလအတြင္း ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေရး အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူး ေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈက အဓိက အေရးပါေနေၾကာင္း မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အႀကံျပဳသည္။ ယခုေဆာင္းပါး ေရးေနသည့္ ေန႔ရက္မ်ား၏ ရာသီဥတုအေျခအေနသည္ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ အပူပုိင္းမုန္ တိုင္း Talas သည္ ဗီယက္နမ္ကမ္း ေျခကို ၀င္ေရာက္ၿပီး ကုန္းတြင္းမုန္ တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဆက္လက္တည္ ရွိေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအခ်ိိဳ႕ကို မိုးေကာင္းေနေစသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္၌ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ျဖစ္ေန၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ား မိုး ေကာင္းေနျပန္သည္။ ေဒသတြင္း ျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္၊ င၀န္ႏွင့္ တိုးျမစ္တို႔သည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္တြင္ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ေရႀကီးနစ္ ျမဳပ္မႈဒဏ္ ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ မိသားစုလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီး သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေထြးဟန္က ယမန္ႏွစ္ကအေျခအေနမ်ိဳး မႀကံဳ ေတြ႕လိုေတာ့ေၾကာင္း ပူပန္ စြာ ဖြင့္ဟသည္။

‘‘ေရေဘးဆိုတာ ႀကိဳလာရ ရင္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္နဲ႔ ကိုယ္ျဖစ္ ကိုယ္ခံပါပဲ။ အိမ္ကေနမဖယ္ခ်င္ လို႔ ေပကပ္ေနရင္းေခါင္မိုးနဲ႔ေခါင္း နဲ႔ မလြတ္ေတာ့တဲ့အခါ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေျပးရတာ။ အိမ္မွာက်န္ ခဲ့သမွ်ပစၥည္း အေဟာသိကံျဖစ္ ရတာပါပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ႀကိဳ ၿပီးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းလို႔ သက္သာ ရာရမယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာသူေတာင္သားေတြ အတိုင္းမသိ ဝမ္း သာရမွာပါ။ အခုေတာ့ေရျပန္ တက္လာျပန္ၿပီ’’ ဟု ညည္းတြား ေလသည္။