ပူတာအိုေဒသ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုေဒသရွိ မူလာရွိဒီးေခ်ာင္းအတြင္း လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝအေျခခံ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပူတာအို ေဒသတြင္ သဘာဝအေျခခံခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အသိပညာမ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ ေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္ မ်ားပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ကို ဇူလုိင္ ဒုတိယပတ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


‘‘သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း (Eco-Tourism) ေတြကိုလုပ္တဲ့အခါမွာ သဘာဝေတြကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရင္းနဲ႔ ခရီး သြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ကိုင္းကြၽန္းမီွ ကြၽန္း ကိုင္းမီွ သေဘာတရားရွိတဲ့ အ တြက္ သဘာဝအေျခခံကို အသံုး ျပဳၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အ ခါ သူတုိ႔အတြက္ ဘာေတြအခက္ အခဲရွိလဲ၊ ဘာေတြျပဳျပင္ေဆာင္ ရြက္ရမလဲဆုိတာေတြကို ေဆြးေႏြး ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာ သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မရွိ ေသာ ဆီးႏွင္းမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနၿပီး မီတာသံုးေထာင္ေက်ာ္ ျမင့္မား သည့္ ေတာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ ႐ိုးရာလူေနမႈပံုစံမ်ား၊  ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုး တမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝ သည္။

သို႔ေသာ္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လို အပ္ခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ တုိးတက္သင့္ သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲ ျဖစ္ေန ေသာ္လည္း မၾကာမီ တုိးတက္ မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား အျပည့္အဝရွိေန၍ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားရန္ႏွင့္ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားက အဆုိပါေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သဘာဝ အေျခခံခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားေသာ ေဒသေလးခုရွိၿပီး ခရီးစဥ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ရန္ႏွင့္ ပူတာအိုေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အရင္းအ ျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ၊ မွီခိုမႈမ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသ ခံမ်ားကို မိမိတုိ႔၏ ေဒသအရင္း အျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အသိပညာဖလွယ္ျခင္း ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အသိပညာဖလွယ္ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel M Gallery by Sofitel ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ယူနက္စကိုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။