ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀မႈ ေခတၱရပ္နား

ရန္ကုန္မီဒီယာဂ႐ု(ပ္)က အပတ္စဥ္ထုတ္ေ၀ေနသည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္ကစတင္၍ ထုတ္ေ၀မႈ ေခတၱရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ထုတ္ေ၀မည့္ ဂ်ာနယ္အတဲြ(၁၃)၊ အမွတ္(၂၉) ထုတ္ေ၀ၿပီးေနာက္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀မႈကို ေခတၱရပ္နားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ထုတ္ ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္တြင္ အ သိေပးေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ ေ၀မႈ ေခတၱရပ္နားရေၾကာင္း ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီ တာခ်ဳပ္ ဦးခိုင္ခန္႔ကေျပာသည္။


‘‘စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ ကိုက္မႈအေျခအေနေတြကို ဒါ႐ုိက္တာအဖဲြ႕က ျပန္ၾကည့္ရတာေပါ့ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းအင္အား ထိန္းညႇိခ်င္တာလည္းပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သတင္းရရွိမႈေတြမွာ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေနေတာ့ သတင္းစာေတြနဲ႔ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ပါတယ္’’ဟု ဦးခိုင္ခန္႔ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္မီဒီယာဂ႐ု(ပ္) အေနျဖင့္ ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္၊ 8Days ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတူေဒး ေန႔စဥ္သတင္းစာတို႔ကို ထုတ္ေ၀ေနသည္။

စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မရ၍ ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲလာသျဖင့္ ထုတ္ေ၀မႈရပ္နားခဲ့သည့္ ပုဂၢလိ ကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္အေရအ တြက္ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာ ၿပီျဖစ္သည္။

 ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္႐ုံးမွ ရရွိ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၁ မတ္လမွ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ တြင္ က႑စုံဂ်ာနယ္ေပါင္း ၈၂ ေစာင္ ရပ္နားပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ သတင္းစာမ်ားစတင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ဧၿပီလမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သတင္းစာ ၁၂ ေစာင္ ရပ္နားပိတ္သိမ္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုရပ္နားခဲ့သည့္ ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္သည္ သတင္းဂ်ာနယ္ေခတ္ဦးအေစာပုိင္း ကာလတြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္သည္။