ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းရွစ္ခုတြင္ ေရနစ္ျမဳပ္စိုက္ပ်ိဳးဧက ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိလာ

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ရွစ္ခု တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ စို္က္ပ်ိဳး ဧက ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိလာ ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္အထိဝန္ႀကီး ဌာနကေကာက္ယူရရွိသည့္ ေရ ႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးဧကမ်ား စာရင္းအရ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ က ယားျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာ ရီ၊ ပဲခူး၊ မႏၲေလးႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းတို႔တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ ဧက ၈၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စိုက္ပ်ိဳးဧက ၈၃,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ၃၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရျပန္က်ၿပီျဖစ္ရာ ပ်က္စီး သည့္ စိုက္ဧက ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ေရျပန္ က်ၿပီးသီးႏွံပ်က္စီးသည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိရာ ဧက ၃၀၀ ခန႔္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ စစ္ကုိင္းတိုင္းသည္ေရနစ္ျမဳပ္သည့္စိုက္ဧကအမ်ားဆံုးရွိရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ဧက ၃၀,၀၀၀ခန္႔ရွိၿပီး ပဲခူးတိုင္းတြင္ ဧက ၂၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိကာ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ ဧကေထာင္ဂဏန္းစီရွိၾကေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးတင့္ ထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္မိုးစပါးစို္က္ပ်ိဳး ရာသီျဖစ္သျဖင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ သည့္ စိုက္ဧကအမ်ားစုသည္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ က်န္သီးႏွံစိုက္ ဧကသည္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။

ေရနစ္ျမဳပ္၍ပ်က္စီးသည့္ စိုက္ဧကမ်ားတြင္ ျပန္လည္စိုက္ ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက မ်ိဳးမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းကေျပာ သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ျမစ္ေရမွတ္မ်ား၊ ဆည္ေရမွတ္ မ်ား အတက္၊အက်ကို ေစာင့္ ၾကည့္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ျမစ္ေရမွတ္ေတြ၊ ဆည္ေရ မွတ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေန႔ တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေနရတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စိုးရိမ္ေရ မွတ္နားရွိိတဲ့ဟာေတြဆိုေပမယ့္ ဆည္ေရေတြကေတာ့ သိပ္ဆိုးဆိုး ရြားရြားမရွိေသးပါဘူး’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ဧရာဝတီတိုင္းရွိ တာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ ေနၿပီး ေရေက်ာ္ျခင္း၊ တာက်ိဳးျခင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ အျမန္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းကေျပာသည္။