သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေရႊေခတ္ေရာက္ခ်ိန္

မိန္းမလွကြၽန္း ေဒသခံမ်ားအား လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိပ္မ်ိဳးစိတ္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚမီိမီစုိးက ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေမးျမန္းသုေတသနျပဳလုပ္ ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - WCS Myanmar)

ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈမရွိေသာ္လည္း ေဒါက္တာ ရာဇာမင္းတစ္ေယာက္ လုပ္ခ်င္သည့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ရေနသျဖင့္ ေနေပ်ာ္ေနသည္။

‘‘ဒါေတြလုပ္ခ်င္လို႔ပဲ ဒီေလာကထဲ ေရာက္လာတာပါ။ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း ဂ်ာမနီမွာ အပင္မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မာစတာဘြဲ႕ယူခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာရာဇာမင္းက ေျပာၾကား သည္။

သူ႔အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆရာဘဝႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၇ ႏွစ္ (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္)က ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာရာဇာမင္းသည္ သစ္ေတာမ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ႏွင့္ ဇီဝနည္းပညာဌာန၌ လုပ္ကိုင္ ေနသူျဖစ္ၿပီး သုေတသနစာတမ္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သူေရာက္ရွိစဥ္ ေခတ္ႀကီးက မပြင့္လင္းေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သူ႔အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြင့္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သူဌာနသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာသည္။

‘‘အလုပ္ကေတာ့ အရမ္း႐ႈပ္တယ္။ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြေရာ၊ တျခား႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေတြမွာေရာ အမ်ားႀကီးပဲ ေခါင္းမေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနရတယ္’’ဟု သစ္ေတာသုေတသန ဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာရာဇာမင္းက ေျပာသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က လူ႔အဖြဲ႕အစည္း စီးပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၂ ကစ၍ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားကို ျပည္ တြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။  အရပ္သားအစိုးရလက္ ထက္တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတ ကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နားလည္ မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား ေရးထိုးလုပ္ ေဆာင္ျခင္း ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိ ေရာက္ျမန္ဆန္ေအာင္ျမင္ေစေရး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာ ေရာက္၍ သုေတသနလုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕ရွိသည္။ အဆုိပါ ၁၅ ဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ သည့္ ဇီဝပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားကို သစ္ေတာသုေတသနဌာနက သု ေတသနလုပ္ခြင့္ခ်ေပးၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားက ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ သစ္ေတာသုေတသနဌာနမွ ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ား  လုပ္ေဆာင္သည္။

‘‘သုေတသနလုပ္ငန္းေတြက အရင္ထက္ပိုမ်ားလာတယ္။ အဖြဲ႕ေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ ပိုလည္း တိက်လာတယ္။ အရင္တုန္းကလို ဓာတ္ပံုနဲ႔ေကာက္တာမဟုတ္ဘူး။ နည္းပညာေတြသံုးလာတယ္’’ ဟု ပိြဳင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဦးမ်ိဳးကိုကေျပာ သည္။

ယခင္က ဝန္းက်င္သားငွက္ဌာနက ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္သစ္ေတာသုေတသနဌာနက ေျပာင္းလဲဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသည္။ ယင္းဌာနတြင္ သုေတသန  ပညာရွင္ ၂၀၀ ဦးရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာသုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အၿမဲခရီးထြက္ေနရသည့္ ျမန္မာပညာရွင္ ၇၇ ဦးရွိသည္။

 ‘‘သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ေရႊလႊမ္းတဲ့ေခတ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါၿပီ။ တံခါးဝမွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေစာင့္ေနတဲ့ သုေတသနအဖြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ’’ဟု သစ္ခြသုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုေတသနျပဳေနသည့္ ေဒသမ်ားသည္ ပုပၸားေတာင္၊ နတ္မေတာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း၊ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္ေလာင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မ်ိဳးမခြဲရေသးသည့္ အပင္၊ အေကာင္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရွိေနသည္။ အဖြဲ႕လိုက္ေရးသားသည့္ သုေတသနစာတမ္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ ေစာင္ခန္႔ ေရးသားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။

‘‘အခုေလာေလာဆယ္ မ်ိဳးစိတ္အသစ္ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ ၁၉ မ်ိဳး ေလာက္ရွိမယ္။ အခုေလာေလာ ဆယ္တစ္မ်ိဳးေလာက္ ေတြ႕ထားတယ္။ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ေတြ႕ထားတာရွိတယ္။ သိပ္မၾကာေသးခင္ ကပဲ တ႐ုတ္ပညာရွင္အဖြဲ႕ ဆစ္ေဆာင္ပနားနဲ႔ ေတြ႕ထားတဲ့ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ေတြ႕ရွိထားပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာရာဇာမင္းက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖ်ား ပိုင္းတြင္ မ်ိဳးမခြဲရေသးသည့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ေတြ႕ရွိထားၿပီး အဆိုပါမ်ိဳးစိတ္မ်ားထဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ားပင္ ေပၚထြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သစ္ခြပညာရွင္ ေဒါက္တာေစာလြင္ကေျပာသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ား ျပားလာၿပီး နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနလုပ္ ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ္လည္း ယင္းနယ္ပယ္၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ သည္။

‘‘အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ဒီ လိုမ်ိဳး ခရီးစဥ္ေတြကို သြားတဲ့အခါ၊ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ နည္းတဲ့ကိစၥပဲ။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အေနနဲ႔ဆိုရင္ သစ္ေတာမွာလည္း လိုသလို ျပင္ပမွာလည္းလိုတယ္’’ ဟု သစ္ခြပညာရွင္ ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာ သည္။

သုေတသန ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ္ လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ယင္းနယ္တြင္ ပညာရွင္ မ်ား ျဖည့္ဆည္းေရး နယ္ပယ္ ေပါင္းစံုမွ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပင္ပပညာရွင္ မ်ားအျဖစ္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။

ယင္းမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္အျပင္ ေလ့လာထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္ လည္း နည္းပညာ လိုအပ္ေန သည္။ မ်ိဳးခြဲေရးကို အေထာက္အ ကူျပဳမည့္ မူဝါဒပိုင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း FFI သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္သူ ဦးေဇာ္လြင္ကေျပာသည္။

‘‘ငါးေတြ၊ ပုစြန္ေတြ မ်ိဳးခြဲတဲ့အခါ ပစၥည္းမျပည့္စံုတာေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြ မ်ိဳးခြဲဖို႔ သယ္တဲ့အခါ CITI လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေတာင္းတဲ့အခါ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ လိုတာေတြရွိမယ္။ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုေတြ႕တာနဲ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ပို႔ရေသးတာ။ မွတ္တမ္းတင္ထား တဲ့ မ်ိဳးေတြနဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္စစ္ ေဆးရေသးတာဆိုေတာ့ ဒါေလးေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရင္ အမ်ားႀကီး အဆင္ေျပသြားမွာပါ’’ဟု ဦးေဇာ္လြင္က ေျပာသည္။

သႏၲာေက်ာက္တန္း၊ ေရခ်ိဳ၊ တြားသြားသတၱဝါ၊ လင္းႏို႔၊ ထံုးေက်ာက္၊ ငွက္ႏွင့္ အပင္မ်ား ေလ့လာရာတြင္ သစ္္ေတာဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းသည္ ယခင္ကထက္ ၾကန္႔ၾကာေၾကာင္း ဦးေဇာ္လြင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္႔ပြားလာသည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မ်ိဳးစိတ္မ်ား အျခား ႏုိင္ငံမ်ားက ပံုတူကူးရယူမႈမရွိေစရန္ မ်ိဳးစိတ္မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္စည္းၾကပ္မႈမ်ား ေရးဆြဲထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပိြဳင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ကိုမ်ိဳးကိုက ေျပာ သည္။

‘‘ကိုယ့္မ်ိဳးစိတ္၊ မ်ိဳးရင္းကို သူတို႔မ်ိဳးစိတ္ပါလို႔ ခပ္တည္တည္ဝင္လုပ္မွာပဲ စိုးရိမ္တယ္။ အဲဒီလို ဒီဇိုင္းတို႔၊ မ်ိဳးစိတ္တို႔ ခိုးယူေနတာ ေတြ အမ်ားႀကီး။ တစ္ေလာတုန္း ကေတာင္ ဂ်ပန္က ေပၚဆန္ေမႊး ဆန္ကို သူတို႔မ်ိဳးစိတ္ပါလို႔ မွတ္ပံု တင္လိုက္တာရွိတယ္’’ဟု ကိုမ်ိဳး ကိုကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း သစ္ေတာသုေတသနဌာနက ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမတင္ရသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အေျခာက္၊ အစိုခြဲ၍ ျပည္ပထြက္ခြင့္မ်ား စည္းၾကပ္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာရာဇာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာသျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အားနည္းေသာ္လည္း စနစ္တက်ျပဳျပင္ရန္ သုေတသနစင္တာမ်ားကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာရာဇာမင္းက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက ဝန္ ထမ္းအခက္အခဲ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အခက္အခဲအျပင္ လူမႈေရးအခက္အခဲေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ေတာေတြကို သြားေနရတဲ့အတြက္ မိသားစုနဲ႔ ေဝးေနရတာ ၾကာလာေတာ့ မိသားစုက မၾကည္တဲ့ကိစၥ ပါ။ သုေတသနလုပ္ငန္းဆိုတာက လည္း တစ္ခါသြားရင္လည္း တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္ ၾကာတတ္တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာရာဇာမင္းက ေျပာသည္။

 ဝန္ထမ္းအင္အား မလံုေလာက္ျခင္းက လူမႈေရးျပႆနာ မ်ားအထိ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ္လည္း ကိုယ္လုပ္လိုေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ခြင့္ရေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနရသည့္ သစ္ေတာ သုေတသန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က်န္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေမ့ ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာရာဇာမင္းကေျပာသည္။ ။