အီလက္ထရြန္နစ္ထီအတြက္ တင္ဒါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ပမွကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ငွားရမ္းထားဟုဆို

ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူတစ္ဦး(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

အီလက္ထရြန္နစ္ ထီ (E-lottery) အတြက္ တင္ဒါေခၚယူရန္ ျပည္ပမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ကို ငွားရမ္းထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 အီလက္ထရြန္နစ္ထီကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္း၌ စတင္က်င့္ သံုးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လိုအပ္ သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္သူကို ငွားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘ကြၽမ္းက်င္သူကုိ ငွားရမ္း ထားၿပီးၿပီဆုိတာေလာက္ပဲ ေျပာ ႏုိင္ဦးမယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံကဆုိတာ မ်ိဳး အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။


 ထီလက္မွတ္စနစ္သည္ ထီထိုးသူမ်ား သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္း ထက္ပို၍ ဝယ္ယူကံစမ္းၾကရျခင္း၊ထီကံစမ္းလုိသည့္ဂဏန္းကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိျခင္း စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ထီစနစ္ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 ယင္းထီစနစ္က်င့္သံုးရာ တြင္ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ အဆုိပါလုပ္ငန္း ကြၽမ္္းက်င္သည့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားက စိတ္ဝင္စားေန သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ ဘာေလထီဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ယင္း ဥပေဒအတည္ျပဳပါက အီလက္ ထရြန္နစ္ ထီဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ျပည္တြင္းအ ခြန္မ်ားဦးစီးဌာန အႀကီးတန္းအ ရာရွိက ေျပာသည္။

 ‘‘လုပ္ကိုင္မယ့္ ကုမၸဏီကုိ ေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ တင္ဒါေခၚ ယူသြားဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္း စဥ္အတြက္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးျဖစ္လာမည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ထီဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ က တည္းက စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။