ျမန္မာျပည္ေဈးကြက္သို႔ HTC ဟန္းဆက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ

၂၀၁၆ အတြင္း ဟန္း ဆက္အသစ္မိတ္ဆက္ျခင္းမရွိဘဲ ေဈးကြက္မွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ HTC သည္ ၂၀၁၇ အ တြင္း U Series ဟန္းဆက္မ်ားကို တင္သြင္း၍ ေဈးကြက္သို႔ ျပန္ လည္ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု HTC ၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ KMD မွ သိရသည္။

၂၀၁၆ အတြင္း HTC သည္ VR နည္းပညာလမ္းေၾကာင္းကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ခဲ့၍ ဟန္း ဆက္ေဈးကြက္အတြင္း အသစ္ ထပ္မံ  မိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ တြင္ U Seriesမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမည္ဟု KMD မွ အေရာင္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚေခ်ာ ေခ်ာျမင့္က ေျပာသည္။


HTC သည္ U Series ဟန္း ဆက္အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ Series ႏွစ္ခုကို KMD အေနျဖင့္ တင္သြင္းေရာင္း ခ်မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ နည္းပညာအျမင့္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ HTC U Play ႏွင့္ ေရစို အၾကမ္းခံ HTC 10EVO ကို ျပည္ တြင္းအတြက္ မိတ္ဆက္မည္ဟု ေဒၚေခ်ာေခ်ာျမင့္က ေျပာသည္။

 ေဈးႏႈန္း၅၀၉,၀၀၀က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ HTC U Play ၌ Nano SIM ႏွစ္ကတ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရာတြင္ Voice Comment အလြန္ျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္ Selfie ကို Panorama အေနျဖင့္ ႐ိုက္ကူး ႏုိင္ျခင္း စသည့္နည္းပညာသစ္ မ်ား ပါဝင္သည္။

 အလားတူ ေဈးႏႈန္း ၃၇၉,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထား သည့္ HTC 10EVO သည္ ေဈး ႏႈန္းနိမ့္ ဟန္းဆက္မ်ား၌ ေရစိမ္ခံ သည့္ အၾကမ္းခံဟန္းဆက္အမ်ိဳး အစားျဖစ္ၿပီး (၁၀ မီတာေရအနက္ တြင္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာ ခံႏုိင္ရည္ရွိ) 4G ဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 4K ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးႏိုင္ေၾကာင္း KMD က ေၾကညာထားသည္။

၁၉၉၇ ကစတင္၍ နည္း ပညာေလာကသို႔ စတင္ဝင္ ေရာက္လာခဲ့သည့္ HTC သည္ ၂၀၁၃ ကစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဈးကြက္သိုု႔ KMD ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။