ဆရာခန္႔ထားေရး၊ ရာထူးတိုးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕မွ ဆရာမမ်ားအား ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

‘‘ဆရာ၊ ဆရာမ ခန္႔ထားေရး မူ ေဘာင္က ဘယ္မွာလဲ၊ ရာထူးတိုးကိစၥေတြကို ဘယ္လိုမူေဘာင္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနလဲဆိုတာ ဝန္ႀကီးဌာနကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပမႈမရွိတာ ကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲ ေတာင္းဆိုတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ပညာ ေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ ကိုစိုးသူရေက်ာ္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၄ ခုမွ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းဆင္း ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ႏွစ္လၾကာသည္အထိ ဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းသားေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ကစကာ ဖဲႀကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းဆိုေနသည္။

အလားတူပင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ အထက္တန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပ၊ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြက္ ရာထူးတိုးကိစၥရပ္မ်ား မေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမ အသိုင္းအဝုိင္းအၾကား ဘယ္ေတာ့လဲ၊ ဘယ္လိုလဲဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ယခုရက္အတြင္း ဂယက္႐ိုက္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ အေျခခံပညာနည္းတူ အဆင္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္လည္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၆၀ ခုရွိ သ႐ုပ္ျပႏွင့္ လက္ေထာက္ကထိက ဆရာ၊ ဆရာမ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္မွတ္လုပ္ သက္ျပည့္မီေသာ္လည္း ရာထူးတိုးမေပးျခင္းေၾကာင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ကာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေတာင္းဆိုေနသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ျမင့္ဘက္က်ေတာ့ တိုးေတာ့တိုးတယ္။ ခန္႔လည္းခန္႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုးတဲ့မူေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြက ဆရာ၊ ဆရာမေတြဆို လက္ရွိရာထူးမွာ လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တိုနဲ႔ လုပ္သက္တူ အရည္အခ်င္းတူေတြက တျခားဦးစီးဌာနေအာက္ကေန ရာထူးတိုးပါသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဆညေအာက္ကေန က်န္ခဲ့တယ္’’ဟု ျပည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ လက္ေထာက္ကထိက ဦးရဲမင္းသိန္းက သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ‘‘ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ကိစၥမ်ားကို ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ကာလအတြင္းမွာသာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေရး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒီႏွစ္ကစၿပီး အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တြံေတး မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးျမင့္လြင္၏ ေမးခြန္းကိုေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ ပညာေရးဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္ဟု ယခင္ပညာသင္ႏွစ္ ၿပီးဆံုးခါနီးအခ်ိန္က ဒုဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျဖၾကားထားသကဲ့သို႔ အခ်ိန္မီမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ရာထူးတိုးခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္သည့္ လုပ္သက္အေပၚ အေျခခံကာ တန္းစီးဇယားေရးဆြဲသည့္မူကို အဓိကထား က်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မူလရာထူး၏ လုပ္သက္ေပၚမူတည္ကာ တစ္ဆင့္ျမႇင့္ ရာထူးတိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွ ကထိက ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ရာထူးအလိုက္ လုပ္သက္ကို အဓိကထားတြက္ခ်က္ျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းဆင္းၿပီး ခန္႔ထားျခင္း မခံရေသးသည့္ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းဆင္းမ်ား အျပင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနေသာ အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆရာခန္႔ထားေရး၊ ရာထူးတိုးကိစၥရပ္မ်ား မေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေပၚ အျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာမူအရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လက္ရွိထက္တစ္ဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕ (ဥပမာ- ပညာေရးဘြဲ႕မွ မဟာပညာေရးဘြဲ႕) သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္သက္ျပည့္မီမွသာ သင္တန္းဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုခြင့္ရေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

‘‘လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္သြားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ရာထူးတိုးကိစၥေတြေရာ၊ ပညာဆက္လက္သင္ယူခြင့္ေတြေရာ အားလံုးဟာ လုပ္သက္အေပၚ အဓိကထားတြက္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ အလုပ္ခန္႔ထားဖို႔ ေနာက္က်ရင္ ေနာက္ ပိုင္းဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ အားလံုး ေနာက္က်သြားတာမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္ အပတ္စဥ္ (၂၀) သင္တန္းဆင္း ဆရာမေဒၚသက္စုလႈိင္က ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္၌ ေက်ာင္းဖြဲ႕စည္းပံုအရခန႔္ထားရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၁၃,၉၀၂ ဦး၊ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးထားသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၅,၀၉၉ ေက်ာင္းအတြက္ ခန္႔ထားရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၈,၄၆၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၃၂,၃၆၆ ဦး ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေသးသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာနေအာက္တြင္လည္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး လစ္လပ္ဦးေရ ၁၃၉ ဦးရွိသည့္အျပင္ သ႐ုပ္ျပမွ ပါေမာကၡအထိ လစ္လပ္ဦးေရသည္ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အေျခခံ ပညာက႑တြင္ေရာ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ပါ ဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္ တက္ေနေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ခန္႔ထားေရး၊ ရာထူးတိုးကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ႏွစ္လၾကာ သည္အထိ မေဆာင္ရြက္ေပးေသး ေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဆို သည္။

‘‘အဆင့္တိုးတဲ့ေက်ာင္းေတြလည္းရွိတယ္။ အဆင့္မတိုးခင္က တည္းက ဆရာမေလာက္လို႔ ျဖစ္သလို သင္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္ ဒါေတြအၿပီးျပတ္ လုပ္ေပးရမွာ။ ရာထူးတိုးေပးသင့္တဲ့ သူေတြကို တိုးေပး၊ အသစ္ခန္႔ဖို႔ လိုရင္ခန္႔လုပ္ေပးရမွာ။ အခုက ဆရာခန္႔ထားေရး ေနာက္က်ေတာ့ သင္ၾကားေရးမွာပါ အားနည္းခ်က္ျဖစ္တယ္’’ ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕မွ အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ သင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထား ႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက သင္တန္းဆင္းအေရအတြက္ကို အေျခခံပညာဦးစီဌာနသို႔ လႊဲ ေျပာင္းထားၿပီး အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ခန္႔ထားေရးကိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

‘‘သင္တန္းဆင္းခန္႔ဖို႔က သင္ တန္းဆင္းအေရအတြက္ကို ဆရာတို႔က အေျခခံဘက္ကို ပို႔ၿပီးၿပီ။ အေျခခံကဘယ္ေက်ာင္းမွာ ဘယ္ႏွဦး ခန္႔မယ္။ ဘယ္ေတာ့ခန္႔မယ္ဆိုတာေတြ ဆက္လုပ္ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ကေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက စာရင္းေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ယင္းသင္တန္းဆင္းမ်ား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ ရာထူးတိုးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ဆရာတို႔ တိုး၊ေျပာင္းစာရင္းေတြေရာ၊ ခန္႔ထားေရးအတြက္ေရာ လုပ္ေနပါတယ္။ မၾကာေတာ့ပါဘူး။ တစ္ႏွစ္မွာ ၁၂ လရွိတယ္။ တစ္လလထဲေတာ့ရမွာပါ။ အတိအက်ေတာ့ မေျပာခ်င္ေသးဘူး။ ေျပာလိုက္ၿပီးမွ မလုပ္ေပးလို႔ မ ေကာင္းဘူးေလ။ ဆရာတို႔လည္း လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းမွာေတာ့လိုတဲ့ ဆရာအေရအတြက္ကိုေရာ၊ ခန္႔အပ္လို႔ရမယ့္ သင္တန္းဆင္းအေရအတြက္ကိုေရာ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနဘက္ကို ဆရာတို႔တင္ျပ ထားၿပီးပါၿပီ။ အေျခခံဦးစီးက ခန္႔ ဆိုတာနဲ႔ ခန္႔လို႔ရပါၿပီ’’ ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရာထူးတိုးမူဝါဒတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာအလိုက္၊ အေျခအေနအလိုက္ စေသာ မတိက်မေရရာသည့္ ေယဘုယ်အသံုးမ်ား ပါဝင္ေနျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုးအတြက္ တိတိက်က် ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ ရာထူးတိုးမူဝါဒ မရွိျခင္း အစရွိေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ရာထူးတိုးမူဝါဒကို ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ အျမန္ဆံုးေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘အေျခခံပညာေရာ အဆင့္ ျမင့္ပညာမွာပါ ရာထူးတိုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြရွိေနတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာမွာဆို ဟိုတစ္ေလာက လုပ္တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ တင္ျပတဲ့စာတမ္းမွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သေဘာမ တူႏိုင္တာေတြ ရွိေနတယ္။ အေျခ ခံမွာဆို အဲဒီလိုကို ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမရွိဘူး။ ဘယ္မူနဲ႔ ဘယ္လိုတိုးတယ္ဆိုတာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ တိတိက်က်မသိဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တိက်တဲ့ အေျခခံမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီး ရာထူးတိုး ေတြ၊ ဆရာခန္႔ထားေရးေတြ လုပ္ ေပးဖို႔လိုေနၿပီ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကပင္ ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္းဆရာ၊ ဆရာမခန္႔ထားေရး တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ခံရမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ရွိၿမဲဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံေရာ အဆင့္ျမင့္တြင္ပါ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိ ေနသျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ပိုမိုႀကံဳ ေတြ႕ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာနက ဘာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အသိေပး ျခင္းမရွိေပ။

ေအာက္ေျခတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက အေၾကာင္းရင္းကို သိလိုစိတ္ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ ျပန္ၾကားေပးမႈ မရွိျခင္း၊ တိက်ေသခ်ာသည့္ ကတိကဝတ္မေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားက ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ကို ဆြေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

‘‘ဒီျပႆနာက ဒီႏွစ္မွ မဟုတ္ဘူး၊ ႏွစ္တုိင္းပဲ။ အဓိကကေတာ့ မူဝါဒကို တိတိက်က်ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မျပတာပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္ေျဖရွင္းမယ့္အသံကို ဆရာ၊ဆရာမေတြေရာ၊ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသားေတြေရာ ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ ေျဖရွင္းမေပးရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရပါလိမ့္မယ္’’ ဟု စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွ တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္သက္ဦးပိုင္က ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာခန္႔ထားေရး၊ ရာထူးတိုး ျပႆနာမ်ားကို ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြင္း မည္သို႔မည္ပံု ေျဖရွင္းမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။