တယ္လီေနာက မိုဘုိင္းဖုန္းအသံေခၚဆုိခႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံ

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာသည္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစ၍ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံေခၚဆုိခကို တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္မွ တစ္မိနစ္၂၇ က်ပ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္က စတင္၍ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံေခၚဆုိခကို တုိး ျမင့္ေကာက္ခံရန္ တယ္လီေနာက စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ခဲ့သည္။

‘‘အေျခခံေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းသြားတာပါ။ အေျခခံအစီအစဥ္ကိုလည္း လူတိုင္းက သံုးေနတာ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပ႐ိုမိုးရွင္း ပလန္ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ အေလ့အက်င့္ျဖစ္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ေစ်းႏႈန္းလည္း သက္သာ လာမယ္’’ဟု တယ္လီေနာ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ကိုအဲလက္စ္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အသံေခၚဆုိခ ကနဦးသတ္မွတ္ေစ်းသည္ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေလးႏွစ္အၾကာ ၿပိဳင္ဆုိင္လာခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း အူရီးဒူးသည္ တစ္မိနစ္ ၁၅ က်ပ္အျဖစ္ ေျပာင္း လဲေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း တယ္လီေနာသည္ မူလၿပိဳင္ဆိုင္ေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ တစ္မိနစ္ ႏွစ္က်ပ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ၿပိဳင္ ရင္းနဲ႔ ေစ်းက်လာမယ္ထင္တာ။ ၿပိဳင္ရင္းနဲ႔ ေစ်းတက္သြားတာ ေတာ့ ဘယ္ေကာင္းမလဲ’’ဟု တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူ ကုိမင္း မင္းက ေျပာသည္။ အသံုးျပဳသူ ၁၉ သန္းရွိသည့္ တယ္လီေနာ သည္ ကြန္ရက္တူ မိုဘုိင္းဖုန္းအ ခ်င္းခ်င္းကို တစ္မိနစ္ ငါးက်ပ္ျဖင့္ ယခင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္မိနစ္ ၁၅ က်ပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ဟု ေၾက ညာခဲ့သည္။

ကြန္ရက္တူ အသံေခၚဆုိ ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈကို e Load ျဖင့္ ေငြျဖည့္သြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၅၀၀ က်ပ္ ေငြျဖည့္ သြင္းပါက ငါးရက္သက္တမ္း၊ ၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖည့္သြင္းပါက ၁၅ ရက္သက္တမ္းရရွိမည္ဟု တယ္ လီေနာက ေၾကညာထားသည္။

‘‘၀န္ေဆာင္မႈေတြက အရမ္း႐ႈပ္တယ္ဗ်ာ’’ဟု တယ္လီေနာ၏ အစီအစဥ္သစ္ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုမင္း မင္းက ေျပာသည္။ ေအာ္ပေရ တာမ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးသည့္ အစီအ စဥ္သစ္မ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္းမျပဳ ရန္ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း Data Package ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ကို ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က စတင္၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ အသိေပးခဲ့သည္။