ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္သည့္ ဧရိယာမ်ားကို ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ကူး၍ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူ

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းရွိ ေရႀကီး မႈဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈဧရိယာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံရမႈ အေျခအေနမ်ားကိုသိရွိရန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားအသုံးျပဳကာ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘မင္းဘူးတုိ႔၊ ေရစႀကိဳတို႔ ဘက္ေတြမွာ ႐ုိက္ကူးခဲ့တယ္။အခု ကေတာ့ ေရႀကီးေနတဲ့ ဧရိယာေတြသိေအာင္  အရင္လုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေရျပန္က်ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္မႈရွိခဲ့လဲဆို တာက ေနာက္တစ္ပိုင္းေပါ့’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာ ကာသပညာတကၠသိုလ္ ဒုပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာၾကည္သြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္အေန ျဖင့္ အဆုိပါ ေရႀကီးမႈဧရိယာမ်ား အား မွတ္တမ္း႐ုိက္ကူးမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕ (UNFAO)၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ျဖင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္ခုႏွင့္ ဒ႐ုန္းတစ္ခုတို႔ကို   အသုံးျပဳကာ႐ိုက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘တစ္ခါတည္း  ႐ုိက္ရင္ ေအာက္ကေန  တန္းၾကည့္ႏုိင္ ေအာင္လုပ္ထားၿပီးေတာ့ လုိအပ္ တဲ့ ေနရာေတြအားလုံးကို ႐ုိက္ကူး ခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ႐ုိက္ကူးႏုိင္တာေပါ့။ ဒ႐ုန္းကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာ ေတြမွာ ထပ္ၿပီး႐ုိက္ကူးႏုိင္ဖို႔အ တြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာၾကည္သြင္က ဆုိသည္။

ေရႀကီးမႈဧရိယာမ်ားအား သိရွိႏုိင္ေစရန္္  ႐ုိက္ကူးျခင္းကို မေကြးတုိင္းရွိ ေရစႀကိဳ၊ မင္းဘူးႏွင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္မွ ၂၈အထိ ေလးရက္ၾကာ ႐ုိက္ကူးခဲ့သည္။