အြန္လိုင္းမွ ကားလက္မွတ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ အက္ပလီေကးရွင္း မိတ္ဆက္

 ခရီးသည္ကိုယ္တိုင္ အြန္လိုင္းေပၚမွ လက္မွတ္ဝယ္ယူ ႏုိင္မည့္ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း စနစ္မိတ္ဆက္ပြဲကို JJExpress  ယာဥ္လိုင္းက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

 ‘‘တခ်ိဳ႕ယာဥ္လိုင္းေတြက အြန္လိုင္းစနစ္ သံုးလို႔ရတယ္ဆိုတာက အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကေန တစ္ဆင့္ ရတာမ်ိဳးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခရီးသည္ကိုယ္တိုင္ မိမိအိမ္၊ ႐ံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာကေန လက္မွတ္ဝယ္တဲ့ ကိစၥၿပီးေျမာက္ေအာင္ တစ္ထုိင္တည္း လုပ္ႏုိင္မွာပါ’’ဟု JJExpress ယာဥ္လိုင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။


 မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း စနစ္ကို ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ကာ ကေမၻာဇဘဏ္အ ေကာင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အ ေကာင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေငြေပး သြင္းၿပီးပါက စတင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ျပည္သူမ်ားခရီးသြားလာရာတြင္ လက္မွတ္ျဖတ္ရာ၌ လူကိုယ္ တိုင္သြားေရာက္ၿပီး လက္မွတ္ ျဖတ္ရျခင္းမွ သက္သာေစရန္ႏွင့္ အြန္လိုင္းစနစ္ အသံုးျပဳျခင္း တိုး

တက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခု စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအက္ပလီေကးရွင္း ကို Reseller JJ အမည္ျဖင့္ ေဒါင္း လုတ္ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။