ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖုိက္ဘာအင္တာနက္လုိင္းစတင္ ေရာင္းခ်

 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ဖုိက္ဘာအင္တာ နက္လုိင္း(FTTX)ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခု တည္းအတြက္သာ စတင္ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ား သို႔ ၂၀၁၈ ပထမသုံးလပတ္အ တြင္း တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။


 ဖုိက္ဘာအင္တာနက္လုိင္း ကို ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းက ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပန္း ဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုိင္းအ ေရအတြက္ ၅၀၀ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အေျခခံကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ 5MB ပမာဏကို ၆၉,၀၀၀ က်ပ္၊ 10 MB ပမာဏကို ၁၀၉,၀၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး ၂၀၁၈ ဒုတိယသုံးလပတ္၌ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအျပင္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္ အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈတုိးခ်ဲ႕မည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေၾကညာထားသည္။

 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းနည္းတူ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖုိက္ဘာအင္တာနက္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရန္ ၂၀၁၆ အတြင္း စတင္စမ္းသပ္မႈခဲ့ၿပီး အိမ္ရာအခ်ဳိ႕သို႔လည္း ၀န္ေဆာင္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

အိမ္ရာတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ ကမ္းလွမ္းေသာ တယ္လီေနာ၏ ဖုိက္ဘာ (Broadband) အင္တာ နက္၀န္ေဆာင္မႈတြင္ တုိက္ခန္း အားလုံး၌ Wifi Router တပ္ဆင္ ေပးမည္ဟုပါရွိသည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္ တို႔က စမ္းသပ္ဆဲကာလျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး’’ဟု တယ္လီေနာျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ ခံကိုအဲလက္စ္က ေျပာသည္။

တယ္လီေနာသည္ ဖုိက္ဘာ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို လစဥ္ႀကိဳတင္ေငြေပးစနစ္ျဖင့္ ေပးအပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး အျမန္ႏႈန္း 2Mbps အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၄၅,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမန္ႏႈန္း 6Mbpsအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၇၉,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္။