အိုင္တီနယ္ပယ္၌ လုပ္သားအင္အား ေသာင္းဂဏန္းအထိ လိုအပ္ေန

ျမန္မာ့အိုင္တီနယ္ပယ္တြင္ လက္ရိွထက္ လုပ္သားအင္အား ၁၀ဆခန္႔ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

လက္ရွိ အုိင္တီနယ္ပယ္ ကို ပ႐ိုဂရမ္မာအေရအတြက္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၂,၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္တြင္ လုပ္သားအေရအ တြက္ ႏွစ္ေသာင္း၊ သံုးေသာင္း အထိ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္းက ေျပာ ၾကားသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိုင္တီနယ္ ပယ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေန၍ လူငယ္မ်ားကို အိုင္တီနယ္ပယ္ အတြင္း ပိုမိုဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ၾကရန္ ၎က Tech Career Expo ၌ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။


‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ အာဆီယံမွာ အိုင္တီဝန္ ေဆာင္မႈေတြ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ သူမ်ားႏိုင္ငံကို ျပန္ၿပီး တင္ပို႔ ေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားတဲ့အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သြားခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ရည္မွန္း ခ်က္ထဲမွာလည္း ပါတယ္။ ကြန္ ပ်ဴတာပညာရွင္ေတြရဲ႕ အားကို လိုတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို အာဆီယံ ေဒသ၏ Digital Hub တစ္ခုျဖစ္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေကာ္မတီကို ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌ ျမန္ မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသ၏ Digital Hub တစ္ခုအျဖစ္ Digital Economy ကို တည္ေဆာက္၍ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြရွာေဖြရမည္ဟု ဒုသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ သည္ အိုင္တီနည္းပညာက႑ကို အေရးပါသည္ဟု လက္ခံထား ေသာ္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အားနည္းေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ေဝဖန္ ထားသည္။