မိခင္ႏို္႔ိတိုက္ေကြၽးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္သားကင္ဆာ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့က်ႏိုင္

ရင္သားကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးသိပၸံနည္း က် ေလ့လာမႈကို သံုးသပ္မႈတစ္ခုအတြင္း မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြၽးျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသြးမဆံုးမီႏွင့္ ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေၾကာင္း ခိုင္မာ သည့္ အေထာက္အထားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႕ (AICR)ႏွင့္ ကမၻာ့ကင္ ဆာသုေတသနရန္ပံုေငြ(WCRE)တို႔၏ ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံ စာကို ကမၻာ့ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးေရး သီတင္းပတ္ကာလ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။


မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြၽးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးဖြားၿပီး တစ္ ခါျပန္၍ ဓမၼတာလာခ်ိန္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ၿပီး ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ Estrogen ဟု ေခၚသည့္ မေဟာ္မုန္းႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ ထိေတြ႕မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ႏို႔တိုက္ၿပီးေနာက္ ရင္သားတစ္သွ်ဴးမ်ားတြင္ မ်ိဳးဗီဇပ်က္စီးေန ေသာ ဆဲလ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းသြားေစသည္။ ရင္သားဆဲလ္ မ်ားရွိ မ်ိဳးဗီဇမ်ားလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။

ရင္သားမ်ားတြင္ မူမမွန္ေသာဆဲလ္မ်ား ပြားမ်ားလာကာ အ က်ိတ္ျဖစ္ေပၚပါလာပါက ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားသည္။ အမ်ိဳး သားမ်ားတြင္လည္း ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း ကင္ဆာေရာဂါမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပို၍အျဖစ္မ်ားသည္။

မိခင္ႏို႔ ငါးလအထိ တိုက္ေကြၽးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္းသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)က ရင္ေသြးငယ္မ်ားကိုေျခာက္လအထိ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြၽးရန္ လမ္းၫႊန္ထားၿပီး ယင္းေနာက္မွ အျခားျဖည့္စြက္အစာမ်ား ေကြၽးသင့္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

မိခင္ႏို႔က ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရ ဓာတ္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေရာဂါပိုးမ်ား မဝင္ေစရန္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို အားျဖည့္ေပးသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဝလြန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးဆံုးၿပီး ေနာက္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ပိုမ်ားသည္။ ႏို႔ တိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားမလာေစရန္ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။                             

—Ref: MNT