ေလးလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ယမန္ႏွစ္ထက္ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ေအးရွားေ၀ါဆိပ္ကမ္းမွ ကြန္တိန္နာမ်ား (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမ ေလးလပတ္ ကုန္သြယ္မႈ ကန္ေဒၚ လာ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ယမန္ ႏွစ္ ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏပိုမိုျမင့္ တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္ မႈ လိုေငြလည္း ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ ဘီလီယံ ရွိလာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ား၌ပါရွိသည္။

ပထမေလးလပတ္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီမွ ဇူလိုင္အတြင္း ပို႔ကုန္တန္ ဖိုး ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖိုးသည္ေျခာက္ဘီ လီယံခန္႔ရွိ၍ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပ ခဲ့သည္။ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ေလးလအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္မွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုိမ်ားလာသည္။

‘‘ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ ကုန္ သြယ္မႈလို္ေငြျပတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို ေရရွည္ျဖစ္မသြားဖို႔ ကိုင္ တြယ္ဖို႔သာ လိုပါတယ္’’ ဟုစီးပြား ေရးပညာရွင္ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအစား ခုနစ္မ်ိဳးတြင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္တန္ဖိုးသည္ ေလးလအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ၄၃သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ က်န္ပို႔ကုန္ အမ်ားစု ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းအပါအဝင္ စက္မႈကုန္ေခ်ာတင္ပို႔မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူ ထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္ၿပီး စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ သြင္းကုန္မ်ားအနက္ လုပ္ ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္ သြင္းမႈသည္ ေလးလအတြင္းၿပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ခန္႔ ပိုခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတင္သြင္းမႈ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံခန္႔ရွိခဲ့သည္။

‘‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္းေတြ လိုေနဦးမယ္။ အ စိုးရက ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အ ေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္း ေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေပးရ မယ္။ ပို႔ကုန္တိုးႏိုင္ေအာင္လုပ္ကို လုပ္ရမယ္။ ဒါကို မျဖစ္မေနလုပ္ကိုလုပ္ရမယ္’’ ဟု စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ ဦးျပည့္စံုက ေျပာသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကုန္လွ်င္ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ၁၅ ဘီလီယံခန္႔ရွိမည္ဟု အစိုးရ က ႏိုင္ငံေတာ္ရသံုးမွန္းေျခေငြ စာရင္းဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ား၌ ခန္႔မွန္းထားသည္။