ရန္ကုန္-ဟံသာဝတီ ေလဆိပ္ခ်င္းဆက္ ရထားလမ္းကို ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမူဝါဒႏွင့္ ျပန္ညႇိေနဟုဆို

ဟံသာဝတီေလဆိပ္ ခ်င္းဆက္ ရထားလမ္းကို ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာဦးဘျမင့္က ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႏွင့္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲႏိုင္မည့္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္း က လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။

 ‘‘လ်ာထားခ်က္ကေတာ့ ဆက္ရွိေနပါတယ္။ လုပ္မယ္ဆို ရင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမူဝါဒနဲ႔ ကိုက္ညီ ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မစတင္ႏိုင္ ေသးတာပါ။ လုပ္တာကေတာ့ လုပ္မယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ မျဖစ္ ႏုိင္ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ခရီးသည္ဝင္ဆံ့မႈ ပမာဏ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာျဖစ္ သည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဟံသာဝတီေလဆိပ္ကို ႏိုင္ငံ တကာ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ မ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည့္ ေလဆိပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စီစဥ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ဟံသာဝတီ ေလဆိပ္ ေဆာက္လုပ္မႈၿပီးပါက ေလဆိပ္ ႏွစ္ခုမွ ခရီးသည္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ သြားလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ ေဆာင္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ အဆို ပါရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားက ကနဦးသတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါရထားလမ္းပိုင္းေဖာက္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပညာ ရွင္အခ်ဳိ႕ကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အကူ အညီ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းလမ္းပိုင္းကို ေဖာက္ လုပ္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ယခင္ က ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ သံ လမ္းေဟာင္း လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ တြဲဆိုင္းမ်ား အသံုး ျပဳရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။