ကံမရွိေရျမဳပ္ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားကို တန္ဖိုးနည္းကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားအျဖစ္ စမ္းသပ္ခင္းေပးမည္

 မေကြးတိုင္း ကံမၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေရျမဳပ္ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ား တာရွည္ခံႏုိင္ရန္ တန္ ဖိုးနည္းကြန္ကရစ္လမ္းငယ္မ်ား ကို လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ျဖင့္ စမ္းသပ္ခင္းေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကံမၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

 ကံမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကင္းရြာ၊ ေထာက္လ်ာခံုေက်းရြာ၊ ထံုးႀကီး၊ အလယ္ရြာ၊ ကိုင္းခံုအပါအဝင္ ေက်းရြာ ၂၀ ခန္႔သည္ မိုးတြင္း ကာလ ဧရာဝတီျမစ္ေရျမင့္တက္ ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရလႊမ္းေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္း အမ်ားစုသည္တာ ရွည္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ပ်က္စီးသြား ေလ့ရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စီမံရ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


‘‘အဲဒီေဒသေတြက ေရလႊမ္း ေလ့ရွိတဲ့ ေျမႏုကြၽန္းလိုေဒသေတြ ဆိုေတာ့ ေျမနီလမ္းခင္းေပး လည္း တစ္ႏွစ္ဆို ျပန္ပ်က္တာပဲ၊ ေက်ာက္လမ္းဆိုလည္း ပ်က္တာ ပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစၿပီး ေက်ာင္းအဝင္လမ္းတခ်ိဳ႕ကို ကြန္ ကရစ္လမ္းေလးေတြ စမ္းခင္းေပး ေတာ့ ပ်က္စီးမႈနည္းတာေတြ႕ရ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ႏွစ္လမ္းေလာက္ တန္ဖိုးနည္းကြန္ ကရစ္လမ္းေလးေတြ ခင္းေပးဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

အက်ယ္ ၇ ေပခန္႔ႏွင့္ အ ရွည္ေပ ၃၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ကြန္က ရစ္လမ္းကို က်ပ္ ၂၅ သိန္းခန္႔ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသထြက္ ေခ်ာင္း ေက်ာက္မ်ားကို ေအာက္ခံအျဖစ္  သိပ္သည္းေအာင္ခင္းၿပီးမွ အေပၚ တြင္  ကြန္ကရစ္ ၆ လက္မခန္႔ ထပ္မံ ခင္းေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။