အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ALD ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္တတိယပတ္၌ ဖြင့္လွစ္မည္ဟုဆို

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (ALD) ဗဟို႐ုံုးခ်ဳပ္ကို ဩဂုတ္တတိယပတ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ဩဂုတ္၄ ရက္၌ ေျပာသည္။


‘‘ဒီ ဩဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀ ေလာက္မွာ လုပ္ဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ ပါတီစတင္ထူေထာင္သူ ၂၀ ဦး အဲဒီမွာ ျပန္ေတြ႕ၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ မယ့္ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပါတီဗဟို႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္ပြဲတြင္ ယခင္ ALD ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ဦးေအာင္စိုးတုိ႔က ယာယီတာဝန္ ယူထားသည္။ ပါတီတည္ေထာင္ ေရး ALDေခါင္းေဆာင္ငါးဦး ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳး ေက်ာ္က ဆုိသည္။

ALD အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ က တစ္ႀကိမ္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ၌ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ ANP ပါတီတြင္း၌ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ALD ဘက္ျခမ္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ANP မွ ခြဲထြက္ကာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိ ေရး ျပန္လည္ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အ ႀကံဳရွိသူမ်ားသာမက လူငယ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿခံဳငံုပါဝင္ႏုိင္ ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမအပါအဝင္ ALD အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းအခ်ိဳ႕သည္ ANP မွ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္ ALD ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ALD ၏ ယခင္ေခါင္းေဆာင္ သည္ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ ျဖစ္ၿပီး ၎ထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူေနေၾကာင္း ယင္းပါတီေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

More in Politics Section