အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရး သပိတ္စခန္းမ်ားကို မေထာက္ခံေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ထုတ္ျပန္

မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႕အမည္ခံ သံဃာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တို႔၏ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံ၏ေရရွည္အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ ကိုးၿပီး ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔က တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးဥပကာရအထူးပင္တင္ရွိေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ညတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက အခ်က္သံုးခ်က္ ပါဝင္ေသာ ‘ျပည္သူသို႔ ေက်းဇူးတင္လႊာ’ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာ သပိတ္စခန္း မ်ားပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္တစ္ေန႔မွာပင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက ျပည္သူ သို႔ေက်းဇူးတင္လႊာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူဟုဆိုသူ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊သာသနာ ႏွိမ့္ခ်သည့္အစိုးရဟု စြပ္စြဲကာ

ရန္ကုန္၊ မႏၲ ေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး သပိတ္စခန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၅ ရက္ အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႕အမည္ခံ သံဃာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တို႔က ႏို္င္ငံေတာ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စိုးမိုး ေရး ပ်က္ျပားေစရန္ ထိုင္သပိတ္ မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုအ ေနျဖင့္ ဤလုပ္ရပ္မ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ျခင္းမ်ား မျပဳခဲ့သည့္အျပင္ သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ဥပ ေဒႏွင့္အညီ တည္ၿငိမ္စြာ ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရဆန္႔က်င့္ေရးသပိတ္ စခန္းမ်ားအနက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမာန္ေတာ္ ေရွ႕၌ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က စတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ေသာ သပိတ္စခန္းကို ရဲ တပ္ဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါသပိတ္ စခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ သံဃာ ၁၁ ပါးအနက္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံ ထားရေသာ သံဃာေျခာက္ပါးကို လူဝတ္လဲ၍ အိုးဘိုေထာင္သို႔ ပို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်န္သံဃာငါးပါးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ခံဝန္လက္ မွတ္ေရးထိုးေစၿပီး ေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲ့ သည္။

မႏၲေလးသပိတ္စခန္းကိုအာ ဏာပိုင္မ်ားက ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊတိဂံုေစတီအနီး ေၾကးသြန္းဘု ရားတြင္ ေလးရက္ၾကာဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ သပိတ္စခန္းသည္လည္း ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ ညေန၌ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ သပိတ္စခန္း႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္ ဟု ေၾကညာသည္ႏွင့္ သပိတ္စခန္းအနီးရွိ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူ ႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေသာ ျပည္ သူအခ်ိဳ႕က လက္ခုပ္တီး၍ေလွာင္ ေျပာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သပိတ္စခန္း ေနရာကို ဘုရားေဂါပကမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား ပူး ေပါင္း၍ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ေဆး ေၾကာခဲ့သည္။

အလားတူ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေအးသာယာၿမိဳ႕သစ္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး သပိတ္ စခန္းသည္လည္း စခန္းဖြင့္လွစ္ ၿပီး ၁၄ နာရီအၾကာ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ တိုင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္သပိတ္စခန္းမွ ဆႏၵ ျပသူမ်ားသည္ အစိုးရႏုတ္ထြက္ ေပးေရး၊ ဗုဒၶဘာသာကို ႏွိမ့္ခ်ေန သည့္ ဝန္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုကို အျမန္ဆံုးျဖဳတ္ခ်ေပးေရး၊ ဖမ္းဆီး ခံအမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပး ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိသည့္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီမ်ားကို ကမၻာကသိ ေအာင္ သမၼတလက္မွတ္ထိုး၍ ေၾကညာေပးေရး စသည္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။