ခ်င္းတြင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခု လာေရာက္ကမ္းလွမ္း

စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ခ်င္း တြင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား  တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ လာေရာက္ကမ္း လွမ္းေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္ကူးတံတား (ကသာ)ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကူးတံ တား (ေဖာင္းျပင္)တို႔ကို တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုက စစ္ ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးသန္းၫြန္႔ဝင္းက ေျပာ သည္။  ‘‘တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုက လာၿပီး ကမ္းလွမ္းတာပဲ ရွိပါေသး တယ္။ ဘာမွ အတိအက်မရွိေသး ပါဘူး။ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ေတြ က အရင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ထားတဲ့ဟာကို တင္ျပထားတာပါ။ အေသးစိတ္ မဟုတ္ေသးဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ လို အပ္ေနတဲ့ တံတားႏွစ္စင္းကို တင္ျပတာေပါ့ေလ။ ဒီတံတားေတြရဲ႕ အရွည္ေပနဲ႔ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီတံ တားတည္ေဆာက္ဖို႔ ကုန္က်ေငြ ကို သူတို႔(တ႐ုတ္ကုမၸဏီ)လည္း စိုက္ထုတ္တည္ေဆာက္မွာ မ ဟုတ္ဘူး။ တိုင္းအစိုးရက ေထာက္ခံလို႔ ႏုိင္ငံျခားက အကူအညီရရင္ သူတို႔ေဆာက္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း လာၿပီး ကမ္းလွမ္းတာပါ’’ဟု ဦး သန္းၫြန္႔ဝင္းက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကူးတံတား (ေဖာင္းျပင္) ႏွင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ကူးတံတား (ကသာ)တို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္လိုၿပီး ျပည္ပေခ်းေငြႏွင့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။

ခ်င္းတြင္း ျမစ္ကူးတံတား (ေဖာင္းျပင္) သည္ အရွည္ေပ ၄,၀၀၀ ခန္႔၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ က်ပ္သန္း ၃၄,၀၀၀ ခန္႔ကုန္က် မည္ျဖစ္ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ ၿပီး စီးပါက နာဂေဒသအပါအဝင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အထိ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝ တီျမစ္ကူးတံတား(ကသာ)သည္ အရွည္ေပ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြသန္း ၁၂,၇၅၀၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ သိရသည္။