ျပည္ပအဝယ္ေၾကာင့္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းတက္

 ျပည္ပဝယ္လိုအားျမင့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္ ေလးလအတြင္း ျပည္တြင္း ဆန္းၾကမ္းေစ်းႏႈန္း တစ္အိတ္ လွ်င္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပည္တြင္းဆန္ကုန္ သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ဆန္ေစ်းသည္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ထက္ ေလ်ာ့နည္း ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ရရွိေနေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။ မူလေစ်းကြက္ျဖစ္ သည့္ အာဖရိကေစ်းကြက္၊ ဥ ေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ အျပင္ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္အသစ္ မ်ား ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ တြင္းဆန္ၾကမ္းေစ်းျမင့္လာသည္ ဟု ဆန္ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာ ၾကားသည္။

 ဧၿပီတြင္ ဆန္ၾကမ္း တစ္ အိတ္၏ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းသည္ ၁၈,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၂၀,၅၀၀ က်ပ္ခန္႔သို႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ၎တို႔က ရွင္းျပသည္။

ျပည္ပဆန္ တင္ပို႔မႈသည္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ေလးအတြင္း ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ရွစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ တြင္ ဆန္ၾကမ္းကဲ့သို႔ ဆန္ေခ်ာ ေစ်းႏႈန္းလည္း ယခုရက္ပိုင္း၌ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ဝယ္လိုအားမ်ားၿပီး နယ္သို ေလွာင္သူမ်ားက ေစ်းကြက္လို အပ္ခ်က္ထက္ တင္ပို႔မႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ေပၚဆန္းကဲ့ သို႔ ဆန္ေခ်ာေစ်းျမင့္တက္လာ သည္ဟု ၎တို႔က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ ေခ်ာေစ်းသည္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေထာင္မွ ႏွစ္ေထာင္အ ၾကား ပ်မ္းမွ် ေစ်းျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း ဝါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

‘‘ဆန္ေခ်ာက ေစ်းတက္လာ တယ္။ ျပည္ပပို႔ေနတဲ့ ဆန္ၾကမ္း ေတြကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေစ်းမတက္ပါဘူး’’ဟု ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္ ကုန္သည္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက   ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆန္ေခ်ာ စားသံုးမႈ ပမာဏ တိုးျမင့္ေနသျဖင့္ လုိအပ္မႈက ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမ်ားလာသည့္ အေျခအ ေန၌ ရွိေနေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္မွ ဆန္ပြဲ႐ံုပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

More in Business Section