ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ့႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စုေအာက္လႊတ္ ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏွင့္အဖဲြ႕အား ေတြ႕ဆံု၍ ဒီမိုကေရ စီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္ မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။


ဦး၀င္းျမင့္သည္ ၎တို႔ကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ညေနက ေနျပည္ ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုရွိ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ MOIေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာကထုတ္ျပန္ သည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ဒီမိုက ေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္ မ်ားအျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရခ်င္း၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း၊ ျပည္သူအခ်င္း ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္ မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ ျမတ္၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမ ရိကန္ သံအမတ္ႀကီးတို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

More in Politics Section