သၾကားစားသံုးမႈ မ်ားသူမ်ား စိတ္က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္

သၾကားပါဝင္မႈျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ႏိုင္သည္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ သၾကားစားသံုးမႈပိုမ်ားလာႏိုင္သည္ ဆိုေသာ မွတ္ယူထားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း အမွန္မွာ သၾကားစား သံုးမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္သာ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။


လူတစ္ဦးခ်င္း သၾကားစားသံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေနဒါ၊ ျပင္ သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ သုေတသီမ်ား ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစားအစာက စိတ္က်န္းမာေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိိၿပီး ဥပမာ စီမံထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ တာရွည္ခံ အစားအစာမ်ားကို စားသူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်ႏိုင္ ေျခပုိမ်ားသည္။

အခ်ိဳရည္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ သၾကားဓာတ္ကလည္း အလား တူ ထိခိုက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

သၾကားဓာတ္သည္ ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား အလုပ္ လုပ္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ္လည္း လြန္ကဲပါကက်န္းမာေရး အတြက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ သၾကားလက္ဖက္ရည္ ဇြန္းေျခာက္ဇြန္းထက္ ပိုမစားသင့္ဘဲ အမ်ိဳးသားမ်ား ကိုးဇြန္းထက္ ပိုမစားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွလံုးေရာဂါကုသေရးအဖြဲ႕(AHA) က ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ကိုကာကိုလာသံဘူးတစ္ဘူးတြင္ သၾကားလက္ဖက္ရည္ ၈ ဒသမ ၂၅ ဇြန္းပါဝင္သည္။ သၾကားစားသံုးမႈမ်ားပါက သြားမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုလာႏိုင္သည္။

အာ႐ံုေၾကာမ်ားသည္ သၾကားဓာတ္ပမာဏျမင့္မားမႈႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ရပါက ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား အာ႐ံုေၾကာ ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ သၾကားစားသံုးမႈျမင့္မားသူမ်ား ၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ေရာင္ရမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္ထားေသာ ပါဝင္ပစၥည္းနည္းပါး သည့္ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားေသာက္သင့္သည္။

—Ref: MNT