ရခိုင္ကမ္းလြန္ A6 လုပ္ကြက္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္း ၅၀ ေက်ာ္ ထုတ္ႏုိင္သည့္ သဲေၾကာေတြ႕

ရခိုင္ကမ္းလြန္ A6 လုပ္ကြက္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စမ္းသပ္ထုတ္လႊတ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MOI)

ရခိုင္ကမ္းလြန္ေတာင္ ပိုင္း၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ A6 ရွိ ျပည္သစ္တြင္း အမွတ္(၁) တြင္ တစ္ ေန႔လွ်င္ ကုဗေပသန္း ၅၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕ခိုေအာင္းေနသည့္ ထုထည္ ၂၀၁၇ ေပရွိ သဲေၾကာကို ေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါတြင္းသည္ A6 လုပ္ ကြက္အတြက္ တတိယေျမာက္ရွာ ေဖြေရးတြင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္ရွာေဖြခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ MPRL E&P ကုမၸဏီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန တို႔က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၌ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

‘‘ကုဗေပသန္း ၅၀ ထုတ္ယူ ရရွိတယ္ဆိုတဲ့အေနအထားေတြ ရွိတယ္။ အရင္ သံုးတြင္းေအာင္ တာရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ Success(ေအာင္ျမင္မႈ)ထပ္ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီဧရိယာကို စီးပြားေရးအရေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ရမယ့္အေနအထား တစ္ခုပါ’’ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ကြက္ A6 သည္ စီးပြားေရးအရ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ကုမၸဏီက တင္ျပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ိုက္လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုကို တတိယပါတီအေနျဖင့္ ထပ္မံစစ္ေဆးေစ မည္ဟု  ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ အဆုိပါလုပ္ကြက္အတြင္း ေလးခုေျမာက္တြင္း ျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္သာတြင္းကို ထပ္မံ တူးေဖာ္စမ္းသပ္မည္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

A6 လုပ္ကြက္တြင္ တူးေဖာ္ ခဲ့သည့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြ ေရးတြင္းသံုးခုစလံုးတြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ရာခိုင္ ႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း MPRL E&P ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ A6လုပ္ကြက္ရွိ အဆိုပါရွာေဖြေရးတြင္းသည္ ပင္လယ္ေရ အနက္ ၆,၅၀၀ ေက်ာ္ေအာက္ တြင္းအနက္ေပ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိ အဓိကသဲေၾကာမ်ားတြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ေကာ္လံထုသည္ ၂၀၇ ေပခန္႔ရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီက ဆုိ သည္။ အဆိုပါတြင္းမွာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ တစ္ေန႔လွ်င္ ကုဗေပ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ဟု ဆိုသည္။

အထက္ပါ A6 လုပ္ကြက္ သည္ ၂၀၀၇ တြင္ MOGE ႏွင့္ MPRL E&P တို႔သည္ ထုတ္လုပ္မႈ ခြဲေဝေရးစာခ်ဳပ္(PSC) ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။ ယင္းလုပ္ကြက္၌ ၂၀၁၂ မတ္လတြင္ ျပည္သာတြင္း အမွတ္(၁) ကို စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေရအနက္ေပ ၇၀၀ ခန္႔တြင္ အထူ ေပ ၂၀ ရွိသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ခိုေအာင္းေနသည့္ သဲေၾကာကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေရႊရည္ ထြန္း အမွတ္(၁)တြင္းကို ပင္လယ္ ေရအနက္ေပ ၆,၆၀၀ ေက်ာ္၌ တြင္းအနက္ ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံတူးေဖာ္ခဲ့သည္။

‘‘စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ေရနံစင္ တစ္ခုေပၚလာမယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ ယူရမယ္။ အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္ေလာက္ၾကာႏိုင္တယ္’’ဟု MPRL ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအမႈ ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင့္ေဆြက ေျပာသည္။

A6 လုပ္ကြက္တြင္ MPRL E&P ကုမၸဏီက စြန္႔စားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၾသစေၾတးလ် ေရနံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Woodside Energy ႏွင့္ Total Myanmar E&Pက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။