ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားက ႏုိးၾကားတက္ႂကြစြာ ပါဝင္ကူညီၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမတၱာရပ္ခံ

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္း၌ေတြ႕ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ−ေမာင္တာ)

 တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရိွရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားက ပိုမုိႏိုး ၾကားတက္ႂကြစြာ ပါဝင္ကူညီၾက ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမတၱာရပ္ခံသည္။

တစ္ေနရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမရိွလွ်င္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ တက္ႏုိင္ သည့္ဘက္က စိတ္ပါဝင္စားစြာ ကူညီေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၌ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမတုိင္ကန္ ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း၌ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘ပထမစိတ္ဓာတ္နဲ႔ စရမွာ ပဲ။ ကြၽန္မခဏခဏေျပာပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း တရားေလးပါး ဟာ ဆႏၵနဲ႔စရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရိွေရးအတြက္ တစ္နည္း တစ္ဖံုေတာ့ ဆႏၵရိွဖို႔ လိုတယ္။ ဆႏၵအရ ဝီရိယစိုက္ထုတ္ရမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴရ မယ္။ ပညာရိွရမယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသည့္ ျပည္ သူျပည္သားမ်ားသည္ ကိုယ့္ဘဝကုိယ္မပုိင္ဆုိင္ၾကဘဲ စိတ္ပူပင္မႈ မ်ားရိွေနေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရန္ လြယ္လြယ္ႏွင့္မရဘဲ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြက ဘယ္ေတာ့ တုိက္ပဲြေတြျဖစ္မလဲ။ ဘယ္ေတာ့ ေျပးရလႊားရမလဲ။ ဘယ္ေတာ့ ဆႏၵျပမလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြ ဘယ္ေတာ့မီးေလာင္မလဲ၊ အၿမဲပဲစိတ္ပူေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားေတြ ကုိယ့္ဘဝကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ဝုိင္းၿပီးေတာ့ ကူညီေစခ်င္ တယ္လို႔ ေျပာတာပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးစားရာတြင္ ဝါယမစုိက္ထုတ္ကာ ႀကိဳးစားမွရ မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္ေန႐ံုျဖင့္ ဘာမွ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ဘဲ အားလံုး က တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားမွသာရရိွ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၇ ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူ ညီၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က လူငယ္ ၁၈ ဦးႏွင့္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။