ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း၌ သစ္ထုတ္ႏိုင္မႈ၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ထုတ္ယူမည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ သစ္ပ မာဏ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ထုတ္ယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ ဦးလြင္ခ႐ိုင္ရွိ သပိတ္က်င္း၊ စဥ့္ ကူးႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ သစ္ မာအပင္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ (တန္ ၁၁,၀၀၀) ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အ တြက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၏ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာ န ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာသစ္ ထုတ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရြယ္ ေရာက္ အပင္ေတြမရွိလို႔ရွိတဲ့ၿမိဳ႕ နယ္ေတြကပဲ ထုတ္တာပါ’’ ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြက္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ဇူလိုင္ တတိယပတ္မွစတင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ သစ္ခုတ္လွဲျခင္းကို ဇူလိုင္မွ ႏိုဝင္ဘာအထိ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာမွ မတ္ လအထိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (မႏၲေလး)မွ သိရသည္။ ထုတ္လုပ္မည့္ သစ္မာအမ်ိဳးအစားတြင္ ပ်ဥ္းကတိုး၊ သစ္ရာ၊ အင္ၾကင္း၊ ေထာက္ႀကံ႕စသည္တို႔ ပါဝင္ သည္။

သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ စံႏႈန္းသည္ ခုတ္လွဲ မည့္အပင္သည္ ေျမျပင္မွ ေလး ေပေျခာက္လက္မ အျမင့္ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး  လံုးပတ္ေျခာက္ေပအနည္း ဆံုးရရွိမည္ဟု သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ဦးျမင့္သိန္းက ရွင္းျပ သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္မာတန္ ခ်ိန္ ၃၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ ကြၽမ္းသစ္တန္ ခ်ိန္ ၁၅,၀၀၀ ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Top News