အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အင္အားစုအားလံုး၏ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လိုဟု UNFC သ၀ဏ္လႊာပို႔

 တိုင္းျပည္ဖဲြ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို အင္အားစုအားလံုး၏ ဘံုလုပ္ ငန္းစဥ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၂၉)ႏွစ္ ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ ပံုေန႔၌ ထုတ္ျပန္သည့္ ညီၫြတ္ ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံု မွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီတု႔ိ အစုိးရ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနရာယူ ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ အာဏာရွင္က ေရးဆဲြထားသည့္ ၂၀၀၈  ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္တြင္ ျပည္သူလူထုလုိလား သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႐ုပ္လံုး ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဟု သ၀ဏ္ လႊာ၌ ပါရွိသည္။


တုိင္းျပည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပႆနာေၾကာင့္ လြတ္္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ယေန႔အထိ ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး စစ္၏ အနိဌာ႐ံုႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးသံသရာတို႔ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုသည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္ဟု UNFC က ဆုိသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔သည္ တိုင္း ရင္းသားမ်ားလိုလားေသာ အမ်ိဳး သားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ အျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္ စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ထပ္တူက်သည္ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ဖက္ဒ ရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသို႔ မဆုတ္မနစ္ ေသာ ဇြဲလံု႔လတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္တိုက္ပဲြ၀င္ၾကရန္ UNFC က တိုက္တြန္းသည္။

UNFC ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) မထိုးရေသးသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP)၊ ရွမ္းျပည္တုိး တက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ ျပည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္း အ႐ံုး (LDU) စသည့္ လက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕ ငါးဖဲြ႕ႏွင့္ စုဖဲြ႕ထား သည္။

ထို႔အျပင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရး ေတာ္ပံုႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္း အနားသို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထား သည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ကလည္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုအားလံုး လိုလား ေတာင့္တသည့္ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္း ခြင့္မ်ားအား အေျခခံေသာ ဖက္ဒ ရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစ ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း အပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀င္ လူမ်ိဳးစု ျပည္သူအားလံုး၏ အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ အဘက္ဘက္ႏွင့္ လက္တဲြကာ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း RCSS ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

၁၉၈၈ က ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးေတာင္းဆုိသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူထုလူတန္းစားအ သီးသီးက ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾက သည္။