အာဆီယံေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ဟု သမၼတက သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္(ဓာတ္ပံု−သမၼတ႐ံုး)

 အာဆီယံေဒသတြင္း အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အၾကမ္း ဖက္ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားကို စိန္ေခၚမႈအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေျဖ ရွင္းရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏွစ္ (၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုႏွစ္ပတ္လည္ အာဆီယံ ေန႔အတြက္ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ပါစိန္ေခၚမႈႏွင့္အ တူ အာဆီယံေဒသတြင္းႏွင့္ကမၻာ တစ္၀န္း လူဦးေရတုိးပြားမႈႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္း၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္းကို ဆန္႔က်င္လာၾကျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဆုိသည္။


‘‘ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္လာႏုိင္ ေအာင္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းမႈ အင္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနဲ႔ ဆတက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ပိုျမႇင့္တင္ေပးရ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

အာဆီယံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အတူတကြ ပူး ေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံ ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ လည္း သိသိသာသာ တိုးတက္ခဲ့ သည္ဟု သမၼတက ဆုိသည္။

အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ၏ စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ ဖိုးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၅ ထရီလီယံရွိခဲ့ၿပီး အႀကီးမား ဆံုးေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးအုပ္စု တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံ ေတာ္ သမၼတက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အာ ဆီယံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း သည္ ၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္း အခက္အခဲ အ က်ပ္အတည္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိ ေနေသာ္လည္း ယခုႏႈန္းသည္ ခ်ီး က်ဴးထိုက္သည့္ႏႈန္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္ကုန္လွ်င္ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည့္ ေဒသဆုိင္ ရာ ဘက္စံုစီးပြားေရး မိတ္ဖက္အစီ အစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လာႏုိင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရတစ္ ၀က္ကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္သည့္ အႀကီး မားဆံုး ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာ မည္ဟု သမၼတက ေျပာသည္။ အာဆီယံေဒသသည္ ကမၻာ့ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိလာမည့္ ကုန္သြယ္ေရးေဒသ ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္သည္ အာဆီယံတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အာဆီယံသည္ ကမၻာ ေပၚတြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ ၇ ေနရာတြင္ရွိေနသည္။