ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေနဟု ဦးႏုိင္ငံလင္းေျပာ

 ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ တစ္ခုျပဳလုပ္ေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕က စဥ္းစားထား ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏုိင္ ငံလင္းက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမႈဖူလံုေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Social Protection ေပါ့။ အဲဒါကို လုပ္ ေဆာင္ေပးဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္း စားေနတာရွိပါတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ Funding(ရန္ပံုေငြ)ပိုင္း ေပါ့။ Funding ပိုင္းက အေရးႀကီး တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳး စားပမ္းစားရွာေနပါတယ္’’ဟု ဦး ႏုိင္ငံလင္းက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္က်ဥ္းေရး ရာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာသည့္ ဒီမုိက ေရစီအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အျဖစ္ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းက်ခံ ေနရသူ ခုနစ္ေထာင္မွ တစ္ ေသာင္းၾကားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအ ဖြဲ႕ (FPPS)မွ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ခန္႔မွန္းေျပာၾကားထားသည္။

အခက္အခဲရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒး ရွင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (FPPS) ကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ပုဂၢလိကက ကူ ညီသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေသာ္ လည္း နီးစပ္ရာႏွင့္ သတင္းၾကားရ သမွ် ခက္ခဲေနသည့္ ႏုိင္က်ဥ္း ေဟာင္းမ်ားကိုသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသးေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာၾကား သည္။ လတ္တေလာတြင္မူ အေမရိကန္အေျခစိုက္ USAID ၏ကူညီ

ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ FHI 360 က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအ တြက္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအ ေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ အစီအ စဥ္တစ္ခုျဖင့္ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္း ၅၀ ဦးအား အလုပ္ခန္႔ထားမႈရွိခဲ့ သည္။