ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရထုတ္ျပန္

 ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ရွစ္ဦး အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ ရသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္း ႀကီးေက်းရြာတြင္ လံုၿခံဳေရးရဲကင္း စခန္းကို ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးစုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေဘးလႊတ္ရာ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ခြၽတ္ျပင္၊ ပိေတာက္ၿမိဳင္၊ ျပင္ရွည္ႏွင့္ ေပါက္ပင္ေက်း ရြာတု႔ိ၌ လံုၿခံဳေရးကင္းစခန္းမ်ား ကို အခုိင္အမာခ်ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီး(ၿမိဳ)ရြာမွ ၿမိဳတုိင္းရင္းသားရွစ္ဦး ကို ေသနတ္၊ ဓားလက္နက္မ်ား ျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ မႈမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္းလည္း ပါရိွသည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာခဲ့ရပါက က်ဴးေက်ာ္ဝင္ ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွေနရာႏွင့္ စုိက္ခင္းလယ္ ယာမ်ား ဆံုး႐ႈံးမည္ကို စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမရိွေစရန္ ယင္းေန ရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊  နယ္ျခားေစာင့္ရဲအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ ခ်ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ပါရိွသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္သူမ်ားသည္ မည္သူ မည္ဝါ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရိွ ခဲ့ေပ။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ ေျမမ်ားတြင္ သတင္းထူးျခားမႈ ရိွပါက လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔  အျမန္ဆက္သြယ္သတင္းေပး ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လံု ၿခံဳေရးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အ တြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ ယူအင္န္၊ အုိင္အင္န္ဂ်ီအုိအားလံုး သည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးထားၿပီး သက္ ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္း ေရး ေကာ္မတီက စိစစ္ၿပီးမွ ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။