ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၏ သံေဝဂမွ သင္ခန္းစာ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝါကာယာမကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ကိုရာေတာင္ေပၚရွိ ဂ်ိဳဖုကူဘုရားေက်ာင္း (tripadvisor)

ျမန္မာျပည္ စစ္ဆင္ေရးသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက အႀကီးမားဆံုးတုိက္ပြဲႀကီးမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးခဲ့သည္မွာ ၇၂ ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ေလၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လလယ္သို႔ ေရာက္ေလတိုင္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ဝါကာယာမကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ကိုရာေတာင္က ဘုရားေက်ာင္းမွာ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကို က်င္းပေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း စတင္ခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုထိတိုင္ သည္ဆုေတာင္းပြဲက တစ္ကမၻာလံုးအတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခ်က္ေပးစကားကို ဆုပ္ကိုင္ျပသေနဆဲပင္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အဆိုပါေဒသခံမ်ားက ထုိဘုရားေက်ာင္းကို ဗမာဘုရားေက်ာင္းဟု ေခၚဆိုၾက၏။ ထုိဘုရားေက်ာင္း၌ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက က်ဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကို ၁၉၆၆ ကတည္းက စတင္က်င္းပ ခဲ့သည္။ သည္ဆုေတာင္းပြဲကို ျမန္မာျပည္ စစ္ဆင္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့သူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးရန္ ရည္ စူးသစၥာျပဳခဲ့ၿပီး သူကုိယ္တိုင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ စစ္၏ ရင္နင့္စရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေျပာျပရန္ လည္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကို ကိုရာေတာင္ေပၚက ဂ်ဳိဖုကူဘုရားေက်ာင္းမွာ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ထုိဘုရားေက်ာင္း၏ အဓိကပင္မ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ ျမန္မာျပည္က ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူျဖစ္သည္။

 ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနေသာ အဆိုပါ ဆုေတာင္းပြဲကို စတင္က်င္းပခဲ့သူမွာ ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး တန္ဇူရီယူ အီဒါျဖစ္သည္။ သူ႔ကုိ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္စာေပတတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။

 စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ သူက ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ေရာင္းခ်ထုခြဲၿပီး စစ္၏သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားကို ရည္စူးကာ ဘုရားေက်ာင္းေျမမွာ ေစတီတစ္ဆူတည္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့၏။

အသက္(၁၀၀) ရွိေနၿပီျဖစ္ ေသာ အီရွိယုိယာမာမိုတိုသည္ ယခုႏွစ္ ဆုေတာင္းပြဲသ႔ို တက္ ေရာက္လာသည့္ တစ္ဦးတည္း ေသာ ျမန္မာျပည္ စစ္ျပန္ျဖစ္ သည္။ ဆုေတာင္းပြဲေၾကာင့္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီး တန္ဇူရီယူအီဒါႏွင့္ ယာမာမုိတိုတို႔ ရင္းႏွီးလာခဲ့ၾက၏။ ယာမာမိုတုိသည္ ျမန္မာျပည္မွာ တုန္းက ေလယာဥ္မွဴးတစ္ဦးအ ျဖစ္ တာဝန္က်ခဲ့သည္။

‘‘သူ ပ်ံလြန္ေတာ္မမူခင္မွာ တန္ဇူရီက သူ႔ဆႏၵအတြက္ ကြၽန္ ေတာ့္ကို ယံုၾကည္အားထားၿပီး ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲေတြ ဘယ္ေတာ့ မွ မတိုက္ရေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဒီမွာ ကတိသစၥာျပဳရမယ္လို႔ မွာထားခဲ့တယ္’’ဟု ယာမာမိုတို က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆူရီဟိုနာကာက လူေတြကို ဦးေဆာင္ၿပီး ဆုေတာင္းႏွင့္ ဘုရားစာေတြကို ရြတ္ဖတ္သည္။ သူက သည္ဘုရားေက်ာင္း၏ လက္ရွိေက်ာင္းထုိင္ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးတန္ဇူရီ၏တပည့္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္၏။

‘‘အရွင္တန္ဇူရီက ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းပဲ အၿမဲတမ္းေျပာေနခဲ့တာ။ သူ႔ဆႏၵအတိုင္း ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအစဥ္အလာကို ဘုန္းႀကီးက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားခ်င္တယ္’’

၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဇူရီသည္ စစ္အတြင္း က်ဆံုးသူမ်ား၏ ႐ုပ္ခႏၶာအႂကြင္းအက်န္ေတြကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ ပထမဆံုး ဂ်ပန္အစိုးရ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သို႔ သြားခဲ့သည္။ သူသည္ အေရအတြက္ မ်ားျပားလွေသာ က်ဆံုးသူမ်ားေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီး ႂကြင္းက်န္ရစ္ ေသာ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာ႐ုပ္ႂကြင္းအခ်ဳိ႕ကို ဘုရား ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးတန္ဇူရီ၏ ေန႔ စဥ္မွတ္တမ္းမွာ ဘုရားေက်ာင္း၏ စာၾကည့္တိုက္တြင္ရွိသည္။ ထုိအထဲမွာ သူက ျမန္မာျပည္စစ္ ဆင္ေရးမွာ သူမည္သို႔ပါဝင္ခဲ့ပံု၊ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ပြဲမွာ သူပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ သူ၏အျပစ္ေႂကြး မ်ားကို ေပးဆပ္ရန္ သူႀကိဳးပမ္းခဲ့ပံုမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ေတာနက္မည္းေတြထဲမွာ ေလဒဏ္၊ မုိးဒဏ္ေတြခံေနရတဲ့ လူေတြရဲ႕႐ုပ္အေလာင္းအႂကြင္း အက်န္ေတြကို ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ လူသားေတြရဲ႕ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈနဲ႔ အသိအျမင္နည္းပါးမႈေတြရဲ႕ ဒဏ္ေတြကို ဘုန္းႀကီးတို႔ ညီအစ္ကိုေတြ လူသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ခံစားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္ဆုိတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သတိေပးလိုက္တာပဲ။ ဘုန္းႀကီးတု႔ိ စစ္ပြဲအေတြ႕ အႀကံဳအၿပီးမွာ လူ႔သဘာဝကို နက္နက္နဲနဲနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား ၾကည့္မွျဖစ္မယ္’’

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဂ်ပန္ဘုရင္ ၾကည္းတပ္မေတာ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ ေနာင္တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မ ေတာ္က ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပ္ဖြဲ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မည့္တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခိုင္းခဲ့သည္။ ထုိစဥ္အခါက ဘုန္းေတာ္ႀကီး တန္ဇူရီယူအီဒါက ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ေလ့လာသင္ယူေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ သူက ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားတြင္ အ သက္အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

ထုိစဥ္က ျမန္မာျပည္၏ လူဦးေရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔က ဘုန္းႀကီးမ်ားကို ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းၾကသည္။ ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕က ဘုန္းႀကီးမ်ားကို စစ္ထဲထည့္သြင္းၿပီး သူတို႔ေတြအတြက္ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ သူတို႔ေတြသည္ ျမန္မာမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးရေအာင္ လာခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

အသက္(၉၈)ႏွစ္အရြယ္ ယူဂ်ဳိးဘုရားေက်ာင္းက ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အင္ဂ်ဴကာတုိမွာလည္း အဆိုပါ ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ သူတို႔ေရာက္သြားသည့္အခါ သူတုိ႔ကို ျမန္မာေတြက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိၾကသျဖင့္ အံ့အားတသင့္ျဖစ္ရပံုကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးက အမွတ္တရေျပာၾကားသည္။

‘‘ေဒသခံေတြက ဘုန္းႀကီးတို႔ကို ဆင္ဆယ္ေကာင္ ယူလာေပးတယ္။ ဒီဆင္ေတြက ဘုန္းႀကီးတို႔ ကို ႀကိဳဆုိတဲ့လက္ေဆာင္ပါလို႔ သူတို႔က ေျပာတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီလူေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးကို အရမ္းလိုခ်င္ေနၾက တယ္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္႐ုန္းကန္လိုတဲ့ သူတို႔ဆႏၵေတြ သိပ္ျပင္းျပတာကို ဘုန္းႀကီး တကယ့္ကို ခံစားမိတယ္’’

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တပ္ထဲမွာ သံုးလေလာက္ေနၿပီးေသာအခါ တန္ဇူရီက ဂ်ပန္ဘာ သာစကားေက်ာင္းကို စတည္ေထာင္သည္။ ထုိေက်ာင္းက ျမန္မာေတြကို သူတို႔အေတြးအေခၚမ်ား ႐ိုက္သြင္းရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ပညာေရးကို သင္ၾကားေပးရန္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္၏။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ဘုရင္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲမွာ အင္ဖာတိုက္ပြဲကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေတြက ကိုယ္တုိင္အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးျခင္းဒဏ္ကိုခံရၿပီး အင္အားအျပတ္အသတ္သာေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို အထိနာခဲ့ရသည္။

ထုိအင္ဖာတိုက္ပြဲကို ႀကီးၾကပ္သူ ဂ်ပန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရန္ယာ မုတာဂုခ်ီက တန္ဇူရီကို ဆင့္ေခၚကာ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားကို ကူညီေပးဖို႔ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေစလႊတ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ ထဲပါရသည္ဆိုသည္မွာ တစ္ခါမွ ၾကားဖူးျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း တန္ဇူရီက သူတို႔ကို တိုက္ပြဲသို႔ ေရာက္ေအာင္ ကူညီပို႔ေပးခဲ့၏။

‘‘မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ သူတို႔ ရဲ႕မိတ္ေဆြ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအေနနဲ႔ သူတို႔သြားမယ့္ ခရီးကို ဘုန္းႀကီးက လိုက္ပို႔ေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔အတြက္လည္း စိတ္ထဲမွာ တိတ္တိတ္ေလး ဆုေတာင္းေနခဲ့တာေပါ့’’

သို႔ေသာ္ ဘုန္းႀကီးတန္ဇူရီသည္ ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မေတြ႕ခဲ့ရေတာ့ပါ။ ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မေတာ္သည္လည္း မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားက စစ္ေျမျပင္တလင္းမွာ ျပန္႔က်ဲေနေလသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး အင္ဂ်ဴကာတိုသည္ ထိုရင္နင့္စရာ ေသြးပ်က္ဖြယ္ျမင္ကြင္းကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ခဲ့ရ၏။ သူက ဂ်ပန္ကို ျပန္လာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ သူ႔ကို စစ္တပ္ထဲ စစ္သားအျဖစ္ ဆြဲသြင္းကာ ျမန္မာစစ္ေျမျပင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။

‘‘စစ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကိုသြားတဲ့ ခရီးမွာ လူ႐ိုးေတြနဲ႔ ပြက်ဲေနတဲ့လမ္းေတြကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႔ စစ္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပါတယ္’’

အဆံုးတြင္ ဂ်ပန္စစ္တပ္၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအရ သူလုပ္ခဲ့သမွ်အားလံုးသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးတန္ဇူရီက ခံစားခဲ့ရသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ သတိေပးခ်က္အေနျဖင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ သူက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမွာ ေရးသားခဲ့သည္။

‘‘ဘုန္းႀကီးဆီမွာ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္အတြက္ ေနာင္တသံေဝဂေတြ ရွိေနပါတယ္။ စစ္သားေတြ ေသေက်ဒုကၡေရာက္တာေတြကို ျမင္ေယာင္တိုင္း ဒါဘုန္းႀကီးရဲ႕ အျပစ္ေတြလို႔ ခံစားမိပါတယ္’’

ဘုန္းေတာ္ႀကီးတန္ဇူရီသည္ ျမန္မာျပည္က သယ္ခဲ့ေသာအ႐ိုးတခ်ဳိ႕ကို ကိုရာေတာင္ေပၚက သခ်ႋဳင္းထဲက အထိမ္းအမွတ္ ေနရာမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။

 ႏွစ္တိုင္း ျမန္မာျပည္က ေက်ာင္းသားဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္အရ လာၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ဆုေတာင္းပြဲသ႔ို လာေရာက္ၾကသည္။ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္တည္သစၥာျပဳ အမွတ္တရ ဆုေတာင္းပြဲကို လုပ္ခဲ့ၾကသည္ မွာ ၅၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ယခုကစၿပီး ထာဝရတိုင္တိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တန္ဇူရီ၏ ဆႏၵကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

(NHK မွ Lessons of a Priest ေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)