အၾကမ္းဖက္ဝါဒအတြက္ အာဆီယံ စည္းလံုးညီၫြတ္ရမည့္အခ်ိန္လား

မာရီဝီၿမိဳ႕ေရွ႕တန္းအနီးရွိ ေရကန္တြင္ ကင္းလွည့္ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္စစ္သားမ်ား Ted ALJIBE / AFP

ေမလ ၂၃ ရက္က ေမာ္တီႏွင့္ အဘူရွာရက္ဖ္အဖြဲ႕မွ စစ္ေသြးႂကြ မ်ားသည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မင္ဒါနာ အုိေဒသမွ မာရာဝီၿမိဳ႕ကို ဝင္ ေရာက္စီးနင္းၿပီး ၿမိဳ႕၏ ေဒသ အမ်ားစုကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။


အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕ကုိ သစၥာခံ ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး စစ္ေသြးႂကြ မ်ားက အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေန အိမ္မ်ား၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာေန ရာမ်ားကုိ စီးနင္းထားခဲ့ၿပီး ဓားစာ ခံမ်ားကုိလည္း ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။ သံုးလၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း စစ္ေသြးႂကြမ်ားအ ေပၚ ဖိလစ္ပုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈ အဆံုးသတ္မည့္ လကၡဏာမေတြ႕ ရေသးေပ။

ထုိစီးနင္းမႈကိုလည္း ေဒသ ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုဟု မျမင္ၾကေတာ့ေပ။ ယင္းတုိက္ပြဲ တြင္ ေဒသခံစစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ အတူ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားပါ ပါဝင္ေနၿပီး ၎တု႔ိက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕၏ ပထမဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္ေရး မာရာဝီကုိ အသံုးခ်ေနၾက သည္။ ယင္းအတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေအာက္၌ ရိွေနဆဲ မာရာဝီသည္ ေဒသတြင္းမွာပင္ ေပါက္ဖြား လာေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

‘‘မာရာဝီအေျခအေနနဲ႔အတူ အဲဒီျပႆနာဟာ အာဆီယံေဒသ ထဲကုိ ဝင္လာပါတယ္။ မာရာဝီမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ေတာင္ မွ တျခားျပည္နယ္ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွပါတယ္’’ဟု စင္ကာပူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး နင္အင္ဟန္ က ေျပာသည္။

‘‘အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္ ႏႊယ္သူေတြနဲ႔ တျခားအစြန္းေရာက္အဖဲြ႕ေတြက ကြန္ရက္ေတြထူ ေထာင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွကို အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယားအေျခအေန မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရည္ ရြယ္ေနၾကတယ္’’ဟု မစၥတာ နင္ အင္ဟန္က ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ယင္းကိစၥမွာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေပ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သည္ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္ ကြန္ရက္မ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကပင္ ေပါက္ဖြားခဲ့ရာ ေဒသျဖစ္ သည္။ ဂ်ီးမားအစၥလာမီယား၊ အယ္လ္ကုိင္ဒါႏွင့္ ယခုဆိုလွ်င္ အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ တကာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုအမ်ား အျပား အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ တြင္ ဆက္လက္တည္ရိွေနခဲ့ သည္။

၂၀၀၁ တြင္ အာဆီယံေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ဝါ ဒကုိတုိက္ဖ်က္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အာဆီယံထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒၿခိမ္းေျခာက္မႈ ကို ေျဖရွင္းေရး ၎တို႔၏ စိတ္ပုိင္း ျဖတ္မႈကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေဒသတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ဖိႏွိပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပုိမုိတိုးျမႇင့္ေရး ၎တို႔က သႏိၷ႒ာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးမီကမူ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္ကုိ ေျဖရွင္းေရး အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားက ပုိမုိႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ သည္။

ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ဆူးလူး -ဆူလာဝီဆီ-စီလီဘက္စ္ပင္ လယ္ေဒသတြင္ ပူးတဲြေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္မႈမ်ား စတင္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အၾကမ္းဖက္ ဝါဒကို တုိက္ဖ်က္ေရး အင္ဒုိနီးရွား၊မေလးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတို႔ က သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ အဆုိပါသံုးႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ဘက္အႀကီးအကဲမ်ား ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ စု ေဝးခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏ တစ္ခုတည္း ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ေဒသတြင္း မွ အၾကမ္းဖက္ဝါဒျမင့္တက္မႈကို မည္သုိ႔တုိက္ပြဲဝင္မည္နည္းဆုိ ေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။

‘‘ဘယ္ႏုိင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒက မလြတ္ကင္းပါဘူး။ ဒါဟာ နယ္စပ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ေနပါ တယ္’’ဟု အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး မစၥစ္ရက္ႏုိမာဆူဒီက ၎၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။ ‘‘ရွင္တုိ႔ ႀကံဳေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈဟာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ စိန္ေခၚမႈပါပဲ။ ဒါတင္မက ေဒသ တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ စိန္ေခၚမႈလည္းျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္ေျပာ ၾကားသည္။

ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၊ မူးယစ္ေဆး ဝါး၊ ျပစ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ား အပါအဝင္ အစြန္းေရာက္ဝါဒ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ပုိမိုပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပိုမုိႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေရး သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၎တု႔ိ၏ အစည္းအေဝး ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား မွ်ေဝမႈတုိးျမႇင့္ ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္အစြန္းေရာက္ဝါဒအေပၚ လက္ရိွသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ျပန္လွန္သံုးသပ္ေရး၊ ဥပေဒမ်ား ပိုမို ခုိင္မာေစရန္ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါ ဒဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ အျပန္အလွန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးကိုလည္း အ စည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား က သေဘာတူခဲ့သည္။

‘‘တျခားႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံသား ေတြ မာရာဝီ (ဒါမွမဟုတ္) မင္ဒါ နာအုိမွာ အစြန္းေရာက္ေတြ အျပစ္ရိွေနတယ္ဆုိရင္ သူတို႔ဟာ မိခင္ ႏုိင္ငံအတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေန တာေတြနဲ႔ အတူူတူပဲဆုိတာ သတိ ရိွရပါမယ္’’ဟု ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ပီတာကာယီတာႏုိက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ မိမိတုိ႔ ဘာသာမကုိင္တြယ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက ဝန္ခံ ထားၿပီး တျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား လည္း မာရာဝီစီးနင္းမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ၎တု႔ိ၏ စိုးရမ္ပူပန္မႈ ကို ျပသခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စင္ကာပူဆုိလွ်င္ ေထာက္လွမ္း ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းတုိက္ပြဲေလ့က်င့္မႈမ်ားေပးအပ္၍ အကူအညီေပးခဲ့သည္။

‘‘ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးဝန္  ႀကီး လိုရန္ဇာနာက ၿမိဳ႕ျပေနရာ ေတြမွာ တုိက္ပဲြဝင္ပံုေလ့က်င့္မႈ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အဲဒီအ တြက္ ျပင္ဆင္ေနတာရိွတယ္။ အ ေဆာက္အအံုေတြၾကား ပုန္ကန္မႈ ေတြကို တန္ျပန္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြကုိ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ေက်းရြာရိွတယ္။ ဒါဟာ ဖိလစ္ပုိင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြ မာရာဝီနဲ႔ မင္ဒါနာအုိ ရဲ႕ တျခားေဒသေတြမွာ လႈပ္ရွား ေနရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးအတြက္ အရမ္းသင့္ေတာ္တယ္။ အနာ ဂတ္မွာလည္း အက်ံဳးဝင္တယ္’’ဟု စင္ကာပူကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ေျပာျပသည္။

မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား တုိ႔ကလည္း အကူအညီမ်ား ကမ္း လွမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ကာကြယ္ ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုကူညီရာေရာက္မည္ဟု ဆုိ ထားခဲ့သည္။

‘‘ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ပဋိပကၡ ဟာ ပ်ားရည္အုိးတစ္ခုလိုပါပဲ။ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ စင္ကာ ပူက ပ်ား႐ုိင္းေတြကိုေတာင္ ဆဲြ ေဆာင္ေနပါတယ္’’ဟု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ဝါဒသုေတသနအတြက္ ဖိ လစ္ပုိင္အင္စတီက်ဴဒ္ဥကၠ႒ ဆူဂီ မန္ဒိုဆာက ေျပာၾကားသည္။ အဲဒီ မွာ စိန္ေခၚမႈရိွေနပါတယ္။ ‘‘အဲဒီ အတြက္ တုံ႔ျပန္မႈဆုိတာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမွ်ေဝဖို႔သာ မဟုတ္ဘဲ ပူးတဲြစစ္ဆင္ေရးလုပ္ ေဆာင္မႈေတြပါ ရိွရပါမယ္’’ဟု မစၥတာမန္ဒုိဆာကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္ဖဲြ႕မ်ား ပူးေပါင္းျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ ေရးဟူေသာ အာဆီယံအဖဲြ႕၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို ေဖာက္ထြက္ သြားႏုိင္သည္။ 

‘‘ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဒါကို ေကာင္းလည္း ေကာင္းတယ္၊  မေကာင္းလည္း မေကာင္းဘူးလို႔ သေဘာထားတယ္’’ဟု စစ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေလ့လာဆန္းစစ္သူ ခ်က္စတာကာဘယ္လ္ဇာက ဆုိ သည္။ 

‘‘အာဆီယံနည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္ ပံုကိုင္ပံုမွာ အားသာခ်က္တခ်ိဳ႕ လည္း ရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိ ေတာ့ မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္တာနဲ႔ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တာမ်ိဳးေတြမွာ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး က်င့္သံုး ရတာေတြရိွေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဒါေပမဲ့လည္း အရပ္သား ေတြကို ထိခိုက္ၿပီး လက္ေတြ႕မွာ လည္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ဝါဒမ်ဳိးဆုိလို႔ရိွရင္ အဲဒီကိစၥမ်ိဳးကို ဘယ္လုိကုိင္တြယ္မလဲဆုိတဲ့ အ တုိင္းအတာတစ္ခု၊ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒေျဖရွင္းရာမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေလွ်ာ့အတင္းတခ်ိဳ႕ရိွသင့္ပါ တယ္’’ဟု ခ်က္စတာက ဆက္ ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က အာဆီယံ အဖြဲ႕ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ခ်ိန္တြင္ မာရာဝီတိုက္ပြဲႏွင့္  အေရွ႕ေတာင္အာရွလံုၿခံဳေရးမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ေျမေပၚတြင္ ႏုိင္ငံ  ျခားတပ္ဖဲြ႕မ်ား တုိက္ပဲြမ်ား၌ အမွန္တကယ္ တိုက္႐ုိက္ပါဝင္ တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ဖိလစ္ပုိင္၏ အေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး အစိုးရ၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္သာ ပါ ဝင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၄က ဆူနာမီမွာ သင္ခန္းစာယူႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ထိုဆူနာမီ၏ ဖ်က္ဆီးမႈအ တုိင္းအတာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့ပါက မိမိတို႔၏ စစ္တပ္မ်ား အ တူတကြ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ၾကရ မည္ကုိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား 

သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ေဘးအႏၲ ရာယ္စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္မႈ အာဆီယံသေဘာတူညီ ခ်က္ကို အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက အ လ်င္အျမန္ေရးဆဲြခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳေရးအတြက္မူ အတန္ ၾကာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။

အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ၾကား ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအား ေနာက္တစ္ ဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည္လား ဆုိသည္ကုိ ယခုအခါမာရာဝီကိစၥ အား စမ္းသပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈ ျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

—Ref:Time to Asean to unite against the threat of homegrown terrorism