ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေတြ႕ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ေျပာ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ( NCA) မထိုးရေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေတြ႕ဆံုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP) တို႔ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ တေအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခိုင္အဖြဲ႕ (AA) စသည့္ လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ NCA မထိုးဘဲ အစိုးရ ႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုႏို္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို စုဖြဲ႕ထားသည္။

‘‘ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕လံုးနဲ႔ ေတာ့ တစ္ၿပိဳင္တည္းအစိုးရက မေတြ႕ဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းေတြ႕မယ္။ အစုအဖြဲ႕ေလးေတြနဲ႔ ေတြ႕မယ္ေပါ့’’ ဟု ဦး ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲေန႔သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ညႇိႏႈိင္းေပးမႈျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ သံုးဖြဲ႕၊ ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုမႈေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးသည္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းမႈ မရွိေသးေပ။

‘‘ေတြ႕ဆံုမႈက ဘာမွလည္း လမ္းစမျမင္ေသးဘူး။ သူတို႔ကတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းပဲ ေတြ႕ခ်င္တာ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ စုစည္းၿပီးေတြ႕ဖို႔ ဒီဟာေလးပဲကြာတယ္ထင္တယ္’’ ဟု TNLA ဒုဥကၠ ႒ တာဂ်ဳတ္ဂ်ားက ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ လက္ရွိ NCA တြင္မပါဝင္ဘဲ ၎တို႔ ေရးဆြဲထားသည့္ အပစ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အေပၚ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ထားသည္။

တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရအေန ျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝးက်င္းပႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးေနသကဲ့သုိ႔ NCA မထိုးရေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ UNFC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN ႏွင့္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းရန္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

More in Politics Section