ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံ မေျပာင္းျဖစ္ေတာ့

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္း ပုံစံေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္ လည္း မေျပာင္းလဲျဖစ္ေတာ့ဘဲ ယခင္ပုံစံအတိုင္းသာ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ အသိေပး ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူကေျပာသည္။


 ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ မ်ား ဩဂုတ္ ၈ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီႏွစ္မေျပာင္းေတာ့ဘူးလုိ႔ အတည္ျပဳပါတယ္။ ဦးစီးဌာန ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္ တင္မႈေကာ္မတီေတြ႕ၿပီး ဒီႏွစ္ မေျပာင္းေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ လုိက္တယ္လုိ႔ ၫႊန္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒုၫႊန္ ခ်ဳပ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ေျပာ လုိက္တယ္’’ ဟု အထကခြဲ (ေအး မြန္) က၀ၿမိဳ႕နယ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

ေမးခြန္းပုံစံ မေျပာင္းလဲဟု ဆုိေသာ္လည္း က်က္ေျဖ ေျဖဆုိ ရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားထက္ ေက်ာင္း သား၏ နားလည္ႏုိင္စြမ္းစစ္ေဆး သည့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြ တြင္ ေမးလာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမး ခြန္းပုံစံမ်ားကုိ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ကစ၍ ေျပာင္းလဲရန္ ဇြန္လက စ တင္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းလဲမည့္ ေမး ခြန္းပုံစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဘာသာရပ္အ လုိက္ စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားက တင္ ျပခဲ့သည္။

ဘာသာရပ္အလုိက္ ေမး ခြန္းပုံစံအသစ္မ်ားႏွင့္ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသိရွိရန္ ဇူလုိင္ အတြင္း ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းမီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္အသိေပးမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ၏ လက္ရွိေမးခြန္းပုံစံသည္ က်က္၊ ေျဖစနစ္ကို ဦးစားေပးထားသကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေတြးအ ေခၚကုိ ဦးစားေပးသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳး ေျပာင္းလဲရန္ လုိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမည္ဆုိပါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မလုံေလာက္မည္ကုိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

‘‘ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိေပမယ့္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းရင္ စာသင္ႏွစ္ကလည္း ႏွစ္လေက်ာ္ၿပီဆုိေတာ့ အခက္အခဲရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းတယ္ဆုိရင္လည္း ဘာ ေျပာႏုိင္မွာလဲ။ အခုမေျပာင္းဘူး ၾကားေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္။ မ ေျပာင္းနဲ႔ မေျပာပါဘူး။ အခ်ိန္ လုံေလာက္ေအာင္ ႀကိဳေျပာသင့္ တယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရွိ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းသင္ ဆရာ တစ္ဦးကေျပာသည္။

Top News