ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အစိုးရအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar State Counsellor Office)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးမ်ား အပါအ ဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ ဩဂုတ္ ၉ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံု၍ ရခုိင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးကာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ၌ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ က်င္းပသည့္ အဆိုပါအစည္းအ ေဝး၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္က ရခုိင္ျပည္နယ္အ တြင္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕လႈပ္ရွား မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ အစီအ စဥ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔က လတ္တေလာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားျဖည့္တင္း ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာအစီအမံ လ်ာထားခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး အေသးစိတ္ကိုမူ ေဖာ္ျပမထားေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္အခက္အခဲႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက လူ႔အခြင့္အ ေရးေကာင္စီအပါအဝင္ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ တကာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလားအ လာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်က္မ်ား ေျပာၾကားသည္ဆုိသည္ကို ေဖာ္ျပမထားေပ။

ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ခုနစ္ဦးအသတ္ခံရၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္း သားအခ်ိဳ႕ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရမႈေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသလံုၿခံဳေရးကုိ အေလးထားစီမံေပးရန္ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးေနစဥ္ ယခုအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News