ကုိကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနဟု ပို႔ေဆာင္ေရးဒု၀န္ႀကီးေျပာ

ကုိကုိးကြၽန္းသုိ႔ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရး ကြၽန္းပတ္ေျပးဆြဲမည့္ ေရယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲႏုိင္ရန္စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၉ ရက္က က်င္းပ သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းတြင္ ကုိကုိးကြၽန္းေဒ သရွိ ျပည္သူမ်ားသြားလာမႈအ ဆင္ေျပေစေရးမည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ ရြက္ထားေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရကုိယ္စား၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ မ်ိဳးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိကုိးကြၽန္းသုိ႔ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ ရန္ကုန္-ကုိကုိး ကြၽန္း-ေမာ္လၿမိဳင္-ထား၀ယ္-ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္းသုိ႔ သြား ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္း -ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္လည္ေျပးဆြဲမည့္ ကြၽန္းပတ္ေျပးဆြဲသည့္ စနစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ကုိကုိးကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ ပုိင္းခ႐ုိင္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ ကာ လူဦးေရ ၁,၁၃၂ ဦးခန္႔ ေနထုိင္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားလာ ေရးလြယ္ကူေစရန္ ေဒသခံစက္ ေလွႀကီးမ်ားျဖင့္ ကုိကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကုိ ရာသီဥတု အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ဆက္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ ေျပးဆြဲေနေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။‘‘ကုိကုိးကြၽန္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုိ စစ္ေရယာဥ္နဲ႔ပုဂၢလိကပုိင္ေရ ယာဥ္မ်ား ေျပးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ား ေရယာဥ္ ႀကံဳအခမဲ့လုိက္ပါႏုိင္ၾကၿပီး တပ္ မေတာ္ေလယာဥ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္း ေလယာဥ္မ်ား ရံဖန္ ရံခါပ်ံသန္းဆင္းသက္လ်က္ရွိပါ တယ္’’ ဟု ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ကုိကုိးကြၽန္းတြင္ တပ္မ ေတာ္မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အမႈ ထမ္းအခ်ိဳ႕ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ၾကသည္။