ျမန္မာ-စင္ကာပူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ စတင္ေဆြးေႏြး

 ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး စင္ကာပူႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ဩဂုတ္ ၇ ရက္ကစတင္၍ ႏွစ္ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ျပည္တြင္း၌ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားကာ ကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံခန္႔ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ခုိင္မာမႈရရွိ ေစရန္ ကာကြယ္ေပးေရးသေဘာ တူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ အဆိုျပဳ ကမ္းလွမ္းၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ သည္။

‘‘စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြ လုပ္တဲ့အခါ အတားအဆီး အဟန္႔အတားေတြနည္းေအာင္၊ လုပ္ငန္းေတြ ေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ႏုိင္ ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ပါ’’ ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ကုမၸဏီဖြင့္ ၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာ ကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ရွင္းျပသည္။

  ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ ခုတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အစိုးရက သိမ္းယူၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္း ခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပါက နစ္နာ မႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပး သည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီအစိုးရ အာဏာရယူ ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း၌ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အစိုးရက သိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆံုး ႐ံႈးမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရာတြင္ ဥေရာပ သမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ကို အဓိကအေလးထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေန ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲ ေဆာင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ငါးႀကိမ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား ညႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပကာ သေဘာတူညီမႈရယူၿပီး လာမည့္ ႏွစ္တြင္  လက္မွတ္ထုိးႏိုင္မည္ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာ တူညီမႈ စာခ်ဳပ္အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ႐ုရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔က ကမ္းလွမ္းထားသည္။