ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အိႏိၵယက ဒုတိယအႀကိမ္ လွဴဒါန္း

 ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (H1N1) ကာကြယ္ကုသႏုိင္ေရး အကူအညီအျဖစ္ အမ်ဳိးအမည္ စမ္းသပ္သည့္ ကိရိယာငါး ေထာင္ႏွင့္ N95 ႏွာေခါင္းစည္း ႏွစ္ေသာင္းကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံက ဒု တိယအႀကိမ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို ၾသ ဂုတ္ ၈ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ဗဟုိေဆးသိုေလွာင္ေရးဌာန သုိ႔ လဲႊေျပာင္းလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏိ​ၵယႏုိင္ငံ သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

N95 ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားသည္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါကူး စက္္မႈကုိ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ႏွာေခါင္းစည္း မ်ားျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါအတြက္ ေဆးဝါးကုသရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတုိ႔မွ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံထား သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ WHO တုိ႔ကလည္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး ေဆးဝါးမ်ား လွဴဒါန္းထားသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ယခုလွဴဒါန္းမႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ကလည္း ရာသီတုပ္ေကြးကာကြယ္ ကုသႏုိင္သည့္က်ပ္ ၁၄၅ သန္းေက်ာ္ (အိႏိၵယ႐ူပီး ၄၉ သိန္းခန္႔)တန္ဖိုးရိွ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၈,၈၀၀ ခန္႔သံုးစြဲ ႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ N95 ႏွာေခါင္းစည္းတစ္ေသာင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြရာ၌ သံုးသည့္ ဓာတ္ ခဲြပစၥည္း ၅၀၀၊ လူငါးေထာင္ခန္႔ ေသာက္သံုးႏုိင္သည့္ ကုသေဆး အလံုးေရ ငါးေသာင္း၊ ကေလး ငယ္မ်ား ေသာက္သံုးရမည့္ ကုသေဆး အလံုး ၅၀၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝေဘးႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာသန္းထြန္းက ေျပာသည္။