မိုးရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စပါးစိုက္ဧကႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ စပါးစိုက္ဧကႏွစ္ေသာင္းခန္႔ (၁၇,၁၁၇ ဧက) ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ သိရသည္။

က်ိဳက္ထို၊ ေပါင္၊ ဘီးလင္း၊ သထံုႏွင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဇူလိုင္ေနာက္ဆံုးပတ္၌ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စပါးပင္မ်ား ထိခိုက္မႈရွိေသာ္လည္း ပ်က္စီးမႈမရွိေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ဆိုသည္။

‘‘ပ်က္စီးမႈျဖစ္လာရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္ေပးရမလဲ ဆိုေတာ့ စပါးအခ်ိန္မီ ျပန္စိုက္ႏုိင္ ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးစပါးေထာက္ ပံ့ေပးမယ္။ ထိခုိက္မႈေတြကိုေတာ့ မလိုအပ္ရင္ မလုပ္ေပးဘူး’’ဟု ဦးထြန္းေဌးက ေျပာသည္။

စပါးမ်ားပ်က္စီးမႈႀကံဳေတြ႕ ပါက ခ႐ိုင္တစ္ခုလွ်င္ မ်ိဳးစပါး တင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကူညီေထာက္ ပံ့ရန္ အရန္သင့္ထားရွိေၾကာင္း၊ မိုးေႏွာင္းကာလ က်န္ရွိေသးသ ျဖင့္ မိုးေႏွာင္းကာလတြင္ စပါးမ်ား ပ်က္စီးမႈႀကံဳေတြ႕ပါက ရက္တိုစပါးပင္မ်ားကို ဝယ္ယူစိုက္ပ်ိဳး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေဌးက ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္လယ္မွာ ၁၀ ဧကေလာက္ ေရျမဳပ္သြားတယ္။ ေရ ျမဳပ္ေတာ့ စပါးပင္က မေသေပ မယ့္ အရင္လို အားမသန္ေတာ့ ဘူး။ စပါးအထြက္နည္းလာမယ္။ ျပန္စိုက္ဖို႔လည္း အခ်ိန္မမီေတာ့ ဘူး။ ႏွစ္တိုင္းေတာ့ ဒီလိုေရမႀကီး ဘူး။ ဒီႏွစ္မွာ မိုးမ်ားလို႔ ေရႀကီးလာ တယ္’’ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အလွပ္ ေက်းရြာမွ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာ သည္။

ေရနစ္ျမဳပ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ပိုးမႊားမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ ကြင္းဆင္းၿပီး ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားကို အသိပညာ ေပး လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး႐ံုး မွ သိရသည္။