မဲေခါင္ေဒသ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ ျမန္မာက ပထမအႀကိမ္ ဦးေဆာင္

တ႐ုတ္ႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔ အပါအဝင္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ေျခာက္ႏိုင္ငံ စုေပါင္းျပဳလုပ္မည့္ မဲေခါင္ေဒသ မူးယစ္ေဆးဝါးတား ဆီးႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ကို ပထမ အႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလွည့္ က် ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

မဲေခါင္ေဒသ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ကို မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔က အိမ္ရွင္အျဖစ္ အလွည့္က် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလကုန္အ ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲမွဴး ႀကီးေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အ ေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာေၾကာင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မွာ ႐ံုးထိုင္ၿပီး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္’’ ဟု မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္း ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမွဴးရဲႏိုင္က ေျပာ သည္။ယင္းစီမံခ်က္အတြက္ မူး ယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္  မဲေခါင္ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ မည့္ အဆိုပါ႐ံုး၌ မဲေခါင္ေဒသ တြင္း ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦးစီ ႐ံုးထိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ စီမံခ်က္တြင္ ေရႊႀတိဂံေဒသ တြင္းသို႔ အျခားေဒသမွ မူးယစ္ ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမဝင္ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ တားဆီးရန္၊ ေရႊႀကိဂံေဒသမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အျခားေဒသမ်ားသို႔ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေစေရးတားဆီးရန္၊ မဲေခါင္ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးျပန္႔ပြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးစြဲလူနာမ်ား ကုသေရးစနစ္ထူေထာင္ရန္၊ မူးယစ္ေဆးအေပၚ မီွခိုအသက္ေမြးေနၾကရသူမ်ားကို အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ရဲမွဴးရဲႏိုင္က ေျပာသည္။

မဲေခါင္ေဒသတြင္း မူးယစ္ ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအ တြက္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္-လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔က ၂၀၁၅ ကစတင္ ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္း သတင္းဖလွယ္မႈဌာန Save Mekong Coordination Center-(SMCC)  ကို ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက ၂၀၁၆ တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔က တာဝန္မယူရေသးေပ။

More in News Section