ဦးစိန္၀င္း၏ႏုတ္ထြက္စာ ဆိုင္းငံ့ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ေစာင့္ဆုိင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္း (ဓာတ္ပံု − မအူပင္ စိန္၀င္း(ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္))

အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္)ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားသည့္ မအူ ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္းႏွင့္ပါတီ အၾကား ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္သည္ ဦးစိန္၀င္း၏ ႏုတ္ထြက္စာကို ဆိုင္းင့ံေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သို႔ ဇူလိုုင္ ၂၂ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အေၾကာင္းၾကား စာပို႔ထားၿပီး ေကာ္မရွင္က ႏွစ္ ဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္ကို ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကို တင္ ျပရန္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္၌ ျပန္လည္ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ၎က ၾသဂုတ္၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ ဒီခ်ဳပ္၏ ပထမ အႀကိမ္အေၾကာင္းၾကားစာသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕အ တြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္း လက္မွတ္ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္တြင္ ဦးစိန္၀င္းအားပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္စာျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ ဦးစိန္၀င္း ၏ ႏုတ္ထြက္စာကို ဆိုင္းငံ့ထား ရန္ ဒီခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေတာင္းဆုိ ထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္က အေၾကာင္းမျပန္ ေသးျခင္းအေပၚ ဦးဉာဏ္၀င္းထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ယင္းကိစၥ ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ က တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳမရေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ ၀င္းကမူ ၎အေနျဖင့္ တစ္သီး  ပုဂၢလ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္ တည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္  ၅ ရက္တြင္ ဦးဉာဏ္၀င္းလက္မွတ္ ျဖင့္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရွိ ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေျပာၾကား သည္။

‘‘ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္မွာ UEC (ေကာ္မရွင္)ကို သြားတယ္။ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္မွာ တစ္သီးပုဂၢလ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ (Individual)နဲ႔ သြားမယ္ဆို ၿပီး တရား၀င္စာေရးေပးလိုက္ပါ တယ္’’ဟု ဦးစိန္၀င္းက ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎၏ ႏုတ္ထြက္ စာကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္က မွတ္တမ္းမတင္ ဘဲ တုံ႔ဆုိင္းေနျခင္းသည္ ေကာ္မ ရွင္က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို မ လိုက္နာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္ ၀င္းက ေ၀ဖန္သည္။

ဦးစိန္၀င္းသည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္စာကို ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏုတ္ထြက္စာမ တင္မီ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္က က်င္းပ ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ က ဦးစိန္၀င္း၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဦးစိန္၀င္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူ လယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရး ရာေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ေလးဦးကို ရာဇ ၀တ္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆုိခဲ့ရာ ပါတီ က တရားစဲြဆုိျခင္းမျပဳရန္ တား ျမစ္ခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အထက္ပါ ေကာ္မတီသက္တမ္း တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ ဦးစိန္၀င္းကုိ ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွား ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၎ကို အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္တာ၀န္မွ ရပ္ဆုိုင္း၍ သာမန္ပါတီ၀င္အျဖစ္ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

More in Politics Section