မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္းကို အစိုးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပး

 မႏၲေလးတကၠသိုလ္ရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ ႐ုံးခန္းကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးအပါအ၀င္ တုိင္းအ စိုးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တကၠ သိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေသာ သမဂၢ႐ုံးခန္းကုိ ပထမအ ႀကိမ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၌ ဇူလုိင္ ၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္၌ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ‘‘ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ပူး ေပါင္းပါ၀င္ဖုိ႔ဆုိတာ ေနရာလုိပါ တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေနရာလိုတဲ့အခါ မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္းသည္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ဖို႔အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ အားေပးေဆာင္ရြက္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္း မ်ားကို လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလး တကၠသိုလ္အပါအ၀င္ အျခား တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ဖြင့္ လွစ္မည္ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္း ႀကီးက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဖြင့္ပဲြ၌ ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္လာတယ္ဆိုက တည္းက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အ ေရးကို ဘယ္ေလာက္အေလး ထားတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ပါ တယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ သမုိင္းဟာ အထြတ္အထိပ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ျမန္မာႏုိင္ ငံလြတ္လပ္ေရးသမုိင္းမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈဟာ အင္မတန္မွ ေလးစားအားက်ဖုိ႔ ေကာင္းပါ တယ္။ သမုိင္းကိုေမ့ေဖ်ာက္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီသမုိင္းေကာင္းေနဖုိ႔ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိလဲဆို ေတာ့ ယေန႔ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေတြရဲ႕ တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဟာ ေက်ာင္း သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ တုိး တက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း၊ အာမခံခ်က္အစစအရာရာ ဒီဟာေတြကို ဦးတည္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာ ၀န္ခင္ဗ်ားတုိ႔အေပၚမွာ  ေရာက္ ေနပါၿပီ’’ဟု မႏၲေလးတုိင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က သမဂၢ႐ုံးခန္းဖြင့္ပဲြ၌ ေျပာၾကား သည္။ထုိ႔အျပင္ မႏၲေလးတုိင္း၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡ မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကို နားလည္ေပးၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုိလား ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေတာင္းဆုိ ၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။