ၾသဂုတ္လ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ဘရာဇီးေဘာလံုးအသင္း ဖီဖာကမၻာ႔အဆင့္ ၁ ေနရာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာ၏ ၾသဂုတ္လအတြက္ ကမၻာ့ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ နံပါတ္(၁)ေနရာႏွင့္ တစ္လခန္႔ လဲြေခ်ာ္ခဲ့ သည့္ ဘရာဇီးေဘာလံုးအသင္း သည္ ယင္းထိပ္ဆံုးေနရာသိ႔ု ျပန္ ေရာက္လာၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ လက္ရွိကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ဂ်ာမနီက နံပါတ္ (၁) မွ နံပါတ္ (၂)ေနရာသို႔က်ဆင္းသြားသည္။


အာဂ်င္တီးနား အသင္း သည္ တတိယေနရာ၌ ဆက္ရွိေန ေသာ္လည္း ဆြစ္ဇာလန္သည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးအ ဆင့္အျဖစ္ စတုတၳေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ပိုလန္ကလည္း ၎တို႔၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ နံပါတ္(၅)ေနရာသို႔ ေရာက္လာ သည္။ ယင္းႏွစ္သင္းသည္ ဖီဖာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အ ဆင့့္ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိသည္မွာ ၁၁ လၾကာၿပီျဖစ္သည္။

ေပၚတူဂီသည္ ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆင့္ေလ်ာ့သြားၿပီး နံပါတ္ ၆ ေနရာသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ကာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံက တစ္ဆင့္တက္္ လာၿပီး နံပါတ္ (၉) ေနရာသို႔ ေရာက္လာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အဆင့္အ ေျပာင္းအလဲျဖစ္မႈတြင္ ကြန္ကာ ကက္ဖ္ Goal Cup ဖလား၌ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ဗုိလ္လုပဲြတြင္ အေမရိကန္ကို႐ႈံးခဲ့ ေသာ ဂ်ေမကာသည္ ၁၉ ဆင့္ ခုန္တက္ကာ နံပါတ္ (၅၇) ေနရာ သို႔ ေရာက္လာသည္။

ခ်န္ပီယံအေမရိကန္သည္ ကိုးဆင့္ခုန္တက္ၿပီး နံပါတ္ (၂၆) ေနရာသို႔ ေရာက္လာကာ ေကာ္စ တာရီကာက ငါးဆင့္တက္ၿပီး နံပါတ္ (၂၁) ေနရာသို႔ ေရာက္ လာသည္။ မကၠဆီကိုက ႏွစ္ဆင့္ ခုန္တက္ၿပီး နံပါတ္ (၁၄) ေနရာ သို႔ ေရာက္လာသည္။

ေနာက္ထပ္အဆင့္အမ်ား ဆံုး ျမင့္တက္လာေသာအသင္း သည္ နမီးဘီးယားျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၂၀ အထိ ျမင့္တက္ကာ နံပါတ္ (၁၃၆) ေနရာသို႔ ေရာက္လာ သည္။ လာမည့္ ဖီဖာကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္စာရင္းကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾက ညာမည္ျဖစ္သည္။

-Ref:FiFa.com